Operace glaukomu

Cílem léčby glaukomu je zachovat kvalitní zrakové funkce pacienta a tím i jeho kvalitu života.
pouceni

Poučení pacienta indikovaného k operaci glaukomu

Ve Vašem případě je nutné provést operaci glaukomu (zeleného zákalu). Před tímto zákrokem budete ošetřujícím lékařem podrobně informován/a o tom, proč se výkon bude provádět, o povaze a způsobu jeho provedení, o možných komplikacích a následcích a dále o postupu léčby.

duvod

Důvod operace

Glaukom je definován jako chronické, progresivní onemocnění zrakového nervu (neuropatie zrakového nervu), projevující se úbytkem nervových vláken zrakového nervu. Jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů (ne však jediným) je zvýšený nitrooční tlak s následnými změnami na zrakovém nervu, ve vrstvě nervových vláken a z toho vyplývajícími změnami zorného pole, které mohou vést až ke slepotě pacienta. Je to multifaktoriální choroba s mnoha systémovými i očními rizikovými faktory, které působí v různých kombinacích s cílem porušit krevní oběh v optickém nervu a v jeho důsledku i jeho funkci.

sebou

S sebou si přineste:

 

 • Doporučení k hospitalizaci od Vašeho ošetřujícího lékaře + interní předoperační vyšetření
 • Čisté oblečení + domácí obuv
 • Tmavé brýle
 • Občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny
 • Léky, které doma běžně užíváte, brýle, které nosíte, insulin + dostatečné množství jídla
 • Svačinu a pití
 • Doma před odjezdem posnídejte a vezměte si ranní dávku léků
lecba

Léčba

Cílem léčby glaukomu je zachovat kvalitní zrakové funkce pacienta a tím i jeho kvalitu života. Pro úspěch léčby je důležité včasné stanovení diagnozy, kdy ještě zůstávají pacientovy zrakové funkce zachovány.

Léčba glaukomu vyžaduje individuální přístup k pacientům. Strategie léčby záleží na aktuálním nálezu, rychlosti progrese, dosavadním průběhu onemocnění, hodnotách nitroočního tlaku, věku pacienta a celkovém zdravotním stavu.

V léčbě glaukomu máme k dispozici léčbu laserem nebo chirurgickou léčbu. Cílem laserové i chirurgické léčby je v indikovaných případech usnadnit odtok nitrooční tekutiny a tím snížit nitrooční tlak.

V laserové terapii glaukomu používáme NdYAG laser nebo argonový laser. Zákroky jsou prováděné buď na duhovce (laserová iridotomie, iridoplastika), v komorovém úhlu (selektivní laserová trabekuloplastika SLT) nebo v oblasti ciliárního tělesa (cyklogotokoagulace CFK).

Typy laserových výkonů

 • Laserová iridotomie: použitím laseru na horních kvadrantech duhovky dochází k úplné perforaci duhovky, vzniklým okénkem ( fenestrem) pak může tekutina cirkulovat do přední komory. Indikací k tomuto zákroku je existující pupilární blok nebo nález hrozící vznikem akutního či chronického uzávěru komorového úhlu.
 • Laserová iridoplastika: je indikována u “ plateau iris”, kde hrozí riziko vzniku akutního nebo chronického glaukomu na podkladě anatomické dispozice
 • Selektivní laserová trabekuloplastika: laserová energie je zacílena do oblasti trámčiny s cílem způsobit přestavbu trámčiny, snížit tak odpor odtokových cest a tím i hodnotu nitroočního tlaku. Výhodou této formy laserového zákroku je šetrnost, nevýhodou může být limitovaný efekt, který nebývá trvalý. Zákrok je možný po 3 měsících opakovat.
 • Cyklofotokoagulace: způsobuje destrukci pigmentových buněk ciliárního tělesa, díky tomu dojde ke snížení tvorby nitrooční tekutiny a poklesu nitroočního tlaku. Tento zákrok je indikován především u těch pacientů, de selhávají ostatní léčebné postupy nebo tam, kde z nějakých důvodů nelze provést operaci.

Typy chirurgických výkonů

V indikaci typu operace hraje roli řada faktorů – aktuální nález, rychlost progrese, hodnoty nitroočního tlaku, v úvahu bereme také průběh dosavadní terapie a reakci na ni, celkový stav pacienta.

 • Penetrující operace – principem těchto operací je vytvoření komunikace mezi přední komorou oka a prostorem pod spojivkou. Tím se usnadní odtok nitrooční tekutiny což následně vede k poklesu nitroočního tlaku. Existují 2 typy penetrujících operací trabekulektomie a trabekulotomie. Modifikací trabekulektomie jsou operace s použitím drenážních implantátů (Molteno implantát) nebo implantace mikroshuntu (ExPress, Preserflo).
 • Nepenetrující operace – principem těchto operací je usnadnění odtoku nitrooční tekutiny, aniž by došlo k otevření přední komory oka (hluboká sklerektomie, kanaloplastika).
 • Cyklodestruktivní metody– cílem těchto operací je destrukce buněk ciliárního tělesa, které jsou zodpovědné za tvorbu nitrooční tekutiny
  • cyklokryokoagulace – destrukce buněk ciliárního tělesa mražením
  • cyklodiatermie – destrukce buněk ciliárního tělesa teplem
  • Leksellův gama nůž – radiační terapie (pracoviště na Homolce)
\

Implantace mikroshuntu a používané implantáty

Implantace mikroshuntu patří mezi penetrující operace a  jsou alternativou léčby glaukomu klasickou trabekulektomií. Jedná se o minimálně invazivní operaci, při které je implantován mikroshunt. Operace řeší špatně kompenzovaný glaukom a vede k záchraně zrakových funkcí u pokročilých forem glaukomu či k ochraně zrakových funkcí u pacientů s časným až pokročilým primárním glaukomem (zeleným zákalem) otevřeného úhlu. Ve Visus implantujeme glaukomový filtrační implantát EX-PRESS® výrobce Alcon. V srpnu 2020 jsme začali používat implantát PRESERFLO® japonské společnosti Santen.

Oba implantáty jsou standardní součástí našich léčebných postupů.

pred

Před operací

Na očním oddělení v Náchodě provádíme operační zákrok ambulantně. Oční kapky předepsané lékařem před operací katarakty si vyzvednete v lékárně a budete je kapat 1 den před nástupem k operaci 5x denně a ráno v den operace do oka, které bude operováno! V den zákroku se dostavíte v domluveném čase na recepci očního oddělení v Náchodě. Zde Vám sestra založí zdravotní dokumentaci a následně budete odvedeni na „ambulantní pokoj“, který je již napojen na operační sál. Převléknete se do sterilního empíru, své osobní věci si uzavřete do zamykatelných skříněk. Cennosti, větší finanční obnos nechte, prosím, doma, nemůžeme Vám za ně ručit! Poté budete usazeni do pohodlných křesel, sestra Vám bude kapat antibiotické oční kapky k dezinfekci spojivkového vaku, kapky na znecitlivění povrchu oka. Počkáte na personál sálu, až Vás odvede přes filtr na operační sál. Od Vašeho příchodu na ambulanci až po vlastní začátek výkonu může uplynout 1-4 hodiny, proto s tímto časovým údajem počítejte a informujte v tomto smyslu i Váš doprovod!
Těsně před zákrokem se Vám představí Váš chirurg, pokud budete mít ještě nějaké dotazy či pochybnosti, prodiskutujte je s ním v tuto chvíli. K optimálnímu průběhu operace je nutná Vaše naprostá spolupráce.

pred

Po operaci

Přes filtr, kde se převléknete do civilního oblečení,budete převedeni zpět do „ambulantního pokoje“. Pokud se nebudete cítit dobře, můžete libovolně dlouhý čas strávit v pohodlných polohovacích křeslech. V opačném případě vyčkáte na předání záznamu operace od operatéra a už nic Vám nebude bránit odchodu z očního oddělení. Je vhodné mít zajištěn doprovod (odvoz).
Po návratu domů spíše polehávejte, vyvarujte se prudkých pohybů a otřesů hlavy, nečtěte! Sledovat televizi můžete. Pokud Vás operované oko bude bolet, vezměte si tabletu proti bolesti, kterou jste zvyklí užívat. Druhý den po operaci je nezbytně nutná kontrola u očního lékaře.

prubeh

Operační průběh

Po vstupu na operační sál si lehnete na operační stůl. Zaujměte pohodlnou polohu, v které vydržíte ležet bez problémů po dobu operace, která trvá asi 30 minut. V případě jakéhokoliv nepohodlí upozorněte ošetřující personál a požádejte o úpravu lůžka, vypodložení hlavy, končetin, zad. Bude-li to možné, budeme se Vám snažit vyhovět. Poté Vám bude okolí oka očištěno dezinfekčním roztokem, proveden výplach spojivkového vaku dezinfekčním roztokem Betadinu 5 % , na obličej přiložena sterilní operační rouška a oční víčka zajištěna rozvěračem, abyste při operaci nemrkali. Po zarouškování již zůstaňte v klidu ležet, nehýbejte rukama, pokud Vás něco svědí nebo tlačí, sdělte to chirurgovi . Po úpravě polohy operačního lůžka se na Vás rozsvítí ostré světlo operačního mikroskopu, které Vás zpočátku bude oslňovat, po chvíli tento nepříjemný vjem zmizí. V průběhu celého zákroku Vás bude operatér slovně provázet, snažte se být klidní a řídit se jeho pokyny. V průběhu  operace  uslyšíte různé zvuky a pokyny, to vše patří ke standardnímu průběhu operace a nemělo by to být zdrojem Vašich obav. Na závěr operace Vám oko zalepíme čtvercovým krytím. Pod obvazem nechte oko zavřené

prubeh

Pooperační průběh

Podle doporučení očního lékaře kapejte pravidelně pooperační kapky. Alespoň 2 týdny se vyvarujte zvýšené fyzické námaze. Léčba trvá 3 – 4 týdny. Konečný stav vidění lze očekávat za 4 – 8 týdnů.

komplikace

Možné komplikace

Jako každý zákrok i tento má své možné komplikace. Vlivem operačních a pooperačních komplikací může dojít přibližně u 0,1% operovaných očí ke ztrátě zraku. Nejzávažnější komplikací je rozvoj hnisavého nitroočního zánětu v pooperačním období.
Vyšší riziko komplikací se vyskytuje u penetrujících operací glaukomu, protože dochází k otevření nitroočního prostoru. K možným operačním komplikacím patří změlčení přední komory, krvácení z duhovky či komorového úhlu. K nejčastějším pooperačním komplikacím patří nízký nitrooční tlak, změlčení přední komory, filtrace nitrooční tekutiny pod cévnatku (ablace chorioidei ), zhoršení průhlednosti rohovky (striata), zánět v oku, krvácení do přední komory, krvácení do sklivce. Subjektivně můžete zpozorovat větší pooperační hematom, slzení, pocit dráždění v oku. Při jakémkoliv pocitu zhoršení vidění, bolesti či změně vzhledu oka okamžitě vyhledejte očního lékaře!!

Operace s glaukomovým implantátem Preserflo

Už dva roky používáme operace, při níž jsou implantovány implantáty Preserflo japonské společnosti Santen.  S tímto implantátem operujeme v Náchodě a stal se již standardní součástí našich léčebných postupů. Dne 30. září MUDr. Kalinová operovala s použitím...

Používáme glaukomový filtrační implantát EX-PRESS

Ve Visus implantujeme glaukomový filtrační implantát EX-PRESS® výrobce Alcon. Jedná se o minimálně invazivní operaci, která je alternativou léčby glaukomu klasickou trabekulektomií.Jaké jsou výhody tohoto postupu pro pacienta s glaukomem (zeleným zákalem)? Rychlejší...

Microshunt Preserflo – první implantace

Poslední srpnový den jsme ve VISUSu poprvé provedli operaci, při níž byl implantován zcela nový implantát Preserflo japonské společnosti Santen. Operaci vedl prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO. Jedná se o minimálně invazivní operaci, která řeší špatně kompenzovaný...

Nové typy nitroočních čoček

Začali jsme implantovat nové typy kvalitních nitroočních čoček firmy Johnson&Johnson TECNIS Eyhance® a TECNIS® Synergy.

K přijetí se dostavte v určený den a hodinu.

Nemůžete-li se z vážných důvodů dostavit k přijetí v uvedeném termínu, informujte nás, prosím, s co největším předstihem na telefonním čísle: +420 491 541 202.