Aplikace kontaktních čoček

Kontaktní čočky umožňují pohodlné nošení v průběhu celého dne. Nesporné výhody mají při sportování a činnostech, kdy mohou brýle způsobit vážný úraz.

Pojem aplikace kontaktních čoček představuje proces, jehož cílem je vybavit “zákazníka” optimálními kontaktními čočkami a předat mu množství informací o zásadách správné péče o zrak a kontaktní čočky.
Při nesprávném používání kontaktních čoček může docházet na očích ke změnám, které uživatel nemusí subjektivně po určitou dobu pociťovat, avšak jejich nebezpečí je velké a následky mohu být i trvalé. Pečlivě a profesionálně provedenou aplikací s následnými pravidelnými kontrolami, jsou tato rizika téměř vyloučena.
Nesprávný výběr čočky může způsobit např. vaskularizaci rohovky (prorůstání cév), neuspokojivé vidění.

Zákazník by měl mít před aplikaci jasnou představou, k čemu a jakým způsobem bude kontaktní čočky používat – zda jako trvalou náhradu brýlí (každodenní používání), pouze k určitým činnostem (sport, volný čas), anebo k občasnému použití 1 – 2 x do týdne. Toto je jedna z věcí, která ovlivňuje výběr vhodného typu kontaktních čoček.

Kde provádíme aplikaci kontaktních čoček?

Aplikaci kontaktních čoček provádíme na pracovištích VISUS Náchod, Hradec Králové, Police nad Metuji, Dobruška, Kostelec nad Orlicí a Opočno. Je nutno se předem objednat. Kontakty na naše pracoviště najdete v části  Mapa pracovišť.
Konzultace je hrazena pacientem, zahrnuje poučení pacienta.

Opočno

Dobrušská 356
517 73 Opočno
tel.: 494 321 711

 

 

 

 

 

Pracoviste-Opocno-P1010530

Dobruška

Hradec Králové Poliklinika III

Poliklinika Náchod

Kostelec nad Orlicí

Police nad Metují

Před začátkem aplikace kontaktní čočky je nutné provést tyto kroky

  • Měření zrakové ostrosti a stanovení správné korekce. Speciálním mikroskopem (štěrbinovou lampou) vám bude zkontrolován stav předního segmentu oka (rohovka, oční víčka, spojivky).
  • Zjištění množství slz, produkovaných slznými žlázami, neboť kvalita slzného filmu zásadně ovlivňuje chování nasazené kontaktní čočky a její snášenlivost uživatelem.
  • Keratometrie – měření zakřivení , průměru a tloušťky rohovky. Právě tyto hodnoty, kromě dalších aspektů, ovlivňují výběr vhodných kontaktních čoček. V této fázi je již možné zákazníkovi nabídnout konkrétní typy kontaktních čoček, které na základě naměřených hodnot budou vhodné pro zamýšlené používání. Důležité je porovnání rozdílných vlastností nabízených typů čoček a jejich cen.

Na základě výše uvedených  vyšetření a jejich  vyhodnocení je možné zákazníkovi nabídnout konkrétní typy kontaktních čoček. Poté dojde k vlastní aplikaci kontaktní čočky

Po aplikaci konkrétního typu kontaktní čočky je nutné provést tyto kroky

  • Zkontrolovat zrakovou ostrost.
  • Potvrzení správné aplikace kontaktní čočky – pomocí štěrbinové lampy. Kontaktní čočka musí být posazena soustředně s rohovkou a mít vymezený pohyb.
  • Zácvik manipulace s kontaktními čočkami- jejich nasazování a vyjímání.
  • Informace o péči o kontaktní čočky – čistění, vhodné roztoky, zvlhčovací kapky, uchovávání atd.