Fluorescenční angiografie (FAG)

Fluorescenční angiografie (FAG) je speciální vyšetření očního pozadí, které je důležité pro diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice. Toto speciální vyšetření můžete absolvovat na našich pracovištích v Náchodě a Hradci Králové.

Co vyšetřujeme pomocí FAG?

 • vyšetření očního pozadí pomocí kontrastní látky, která je podávána intravenózně
 • kontrastní látkou je nejčastěji fluorescein nebo indocyaninová zeleň
 • kontrastní látka se krevním oběhem dostane do cév uvnitř oka – sítnice nebo duhovky
 • obraz cévního systému oka je zachycen na fotografii speciální digitální kamerou, na základě toho lékař zhodnotí stav cév a sítnice
 • vyšetření se využívá k diagnostice onemocnění sítnice, např.: diabetické retinopatie, okluze arteriálního nebo venózního řečiště, vrozeného nebo získaného degenerativního onemocnění sítnice, nitroočních nádorů atd.
 • vyšetření probíhá ambulantně, po předchozím rozkapání zornic, je bezbolestné, bez kontaktu s povrchem oka, celková doba vyšetření je zhruba 30 minut

Co se děje před vyšetřením?

 • pacient před zákrokem podepisuje informovaný souhlas s výkonem
 • před vyšetřením se podává premedikace – antihistaminika (vzhledem k možnosti přecitlivělosti na kontrastní látku)
 • před vyšetřením se aplikují léky rozšiřující zornici

Co se děje po vyšetření?

 • zbarvení kůže a sliznic fluoresceinem mizí do 2 – 6 hodin po aplikaci
 • po vyšetření budete mít rozšířené zornice a tím i horší vidění
 • nesmíte řídit motorové vozidlo do doby, než odezní účinek léků rozšiřujících zornici
 • proto je lépe zařídit si z ordinace odvoz nebo doprovod