Heidelberský retinální tomograf (HRT)

Tento vyšetřovací přístroj významně přispívá k včasné diagnostice glaukomu a kontrole účinnosti terapie u glaukomu již léčeného. Vyšetření Heidelberským retinálním tomografem provádíme na našem pracovišti v Náchodě a Hradci Králové.

Na našich pracovištích máme možnost včasně diagnostikovat glaukom a onemocnění zrakového nervu, díky vyšetření HRT III. V počátečních stádiích onemocnění lidé necítí žádnou bolest a nemají žádné subjektivní potíže. Z těchto důvodů nevyhledávají ani pomoc očního lékaře. Z uvedených důvodů je často diagnóza stanovena až v době, kdy je glaukom v pokročilém stadiu a změny jsou již nevratné! Nejlepším řešením je včasné vyšetření očním lékařem, především u pacientů s pozitivní rodinou anamnézou zeleného zákalu.

Co HRT III zjišťuje?

 • kvantitativní analýza retinální topografie (3-D zobrazení)
 • porovnává 3D topografickou analýzu zrakového nervu s normativní databází a kvantifikuje absolutní změny retinální topografie v průběhu onemocnění
 • technologie: konfokální laser skenovací tomografie struktur očního pozadí

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření je velmi rychlé, nebolestivé, přístroj se oka ani nedotkne. Při vyšeření je nutné sledovat pouze zelený bod po dobu 3-5 sekund. Bezpečné a neviditelné paprsky laseru naměří parametry zrakového nervu a navíc získáme i jeho prostorový obraz, který pacientovi umožňuje lépe pochopit změny na zrakovém nervu.

Čím Vám můžeme pomoci?

 • Máme pro Vás rychlý a pohodlný způsob k včasné diagnostice a sledování průběhu zeleného zákalu přístrojem HRT III (Heidelberg Retina Tomograph III).
 • Pomocí tohoto přístroje, spolu s klinickým vyšetřením a použitím event. i dalších speciálních vyšetřovacích metod (počítačový perimetr…), dokážeme diagnostikovat glaukom v raných stadiích.
 • Protože se může stát, že ani po všech vyšetřeních není diagnóza glaukomu jednoznačná, je HRT III přístrojem vhodným ke sledování očních změn.

Protože se jedná o novou vyšetřovací metodu, není vyšetření HRT III v seznamu výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami. Váš dobrý zrak je však nedocenitelný ve srovnání s částkou, kterou za toto vyšetření zaplatíte

Jaký je klinický přínos vyšetření?

 • výrazné zkvalitnění péče o nemocné trpící zeleným zákalem (glaukomem)
 • diagnostika a monitorování onemocnění v časném stadiu (3-5 let před funkčními změnami – tj. dříve, než jsme byli schopni toto onemocnění odhalit v nedávné minulosti)
 • možnost oddálení léčby u hraničních a suspektních případů
 • monitorování pokrevních příbuzných pacientů léčených glaukomem
 • možnost vysazení terapie u původně hraničních nálezů glaukomu
 • maximální reprodukovatelnost vyšetření při opakovaných měřeních s možností přesného porovnání v případě progrese