Oční onemocnění

Na našem pracovišti nabízíme řešení očních vad i onemocnění oka a to u pacientů od novorozeneckého do seniorského věku.

 

Onemocnění očí nebo oční vady, vrozené nebo vyvinuté během života, jsou velice častá onemocnění, která se dělí do několika skupin.

 

Nejčastější skupinu představují refrakční oční vady, což jsou onemocnění, která jsou zodpovědná za sníženou zrakovou ostrost. Tato onemocnění vznikají při nedokonalostech oční čočky nebo nedokonalostech rohovky. Díky těmto nedokonalostem dochází k tomu, že paprsky procházející rohovkou a čočkou se nespojují na sítnici, ale buď za sítnicí nebo před sítnicí případně nedochází k lomu paprsku do jediného bodu.
Na očích se mohou také projevovat některá systémová autoimunitní onemocnění a onemocnění centrálního nervového systému či celková onemocnění jako je cukrovka, vysoký krevní tlak atd.

Onemocnění oka

Katarakta

Katarakta, neboli šedý zákal,  je označení pro zakalení oční čočky. Hlavní příčinou vzniku šedého zákalu je přirozený proces stárnutí organismu. Více informací.

Glaukom

Glaukom, neboli zelený zákal, je skupina onemocnění oka vedoucí k postupnému a nevratnému poškození zrakového nervu. Více informací.

Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je nezánětlivé onemocnění sítnice, které vzniká jako důsledek celkového postižení sítnice a cév u cukrovky a může být příčinou i oslepnutí pacienta. Více informací.

Makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace je způsobena degenerativními změnami v oblasti oční sítnice – makuly (“ žlutá skvrna” místo nejostřejšího vidění), která mohou vést ke zhoršení zraku nebo téměř k praktické slepotě. Více informací.

Syndrom suchého oka

Syndrom suchého oka, neboli sicca syndrom, je porucha slzného filmu na povrchu oka. Více informací.

Pterygium

Pterygium je hyperplazie spojivkové tkáň přerůstající na rohovku, nejčastěji ve vnitřním koutku oka. Více informací.

Ptóza víčka

Ptóza víčka je pokles horního víčka se zúžením oční štěrbiny. Více informací.

Blefarochalasa

Pokles a převis pouze ochablé kůže na horních či dolních víčkách, téměř vždy oboustranná. Více informací

Entropium víčka

Jedná se o atypické postavení víček vůči povrchu oka , kdy se stáčí okraj víčka dovnitř směrem k oku včetně řas, které povrch postiženého oka dráždí. Více informací.

Ektropium víčka

Jedná se o atypické postavení víček vůči povrchu oka, kdy okraj víčka odstává či se vyvrací zevně od povrchu oka. Více informací.

Refrakční oční vady

Astigmatismus

Astigmatismus je refrakční vada oka jejíž příčinou je nepravidelné zakřivení oční rohovky nebo čočky. Světelný paprsek procházející okem tak není lomen do jediného bodu na sítnici a díky tomu dochází k rozostřenému a deformovanému vidění. Více informací.

Dalekozrakost

Dalekozrakost, neboli hypermetropie, patří mezi refrakční vady oka, při které se paprsky světla sbíhají až za sítnicí a díky tomu nevzniká na sítnici ostrý obraz. Více informací.

Krátkozrakost

Krátkozrakost, neboli myopie, patří mezi refrakční vady oka, při které se světelné paprsky sbíhají před sítnicí a díky tomu nevzniká na sítnici ostrý obraz. Více informací.

Vetchozrakost (presbyopie)

Vetchozrakost, neboli presbyopie, je věkem podmíněné zhoršené vidění do blízka způsobené zhoršenou akomodací oční čočky. Více informací.