OCT angiografie (OCT A)

moderní neinvazivní zobrazovací metoda, která umožňuje bezkontaktní vyšetření cévního zásobení oka. Vyšetření OCT A provádíme na našem pracovišti v Hradci Králové.

OCT angiografie (OCT A) umožňuje zobrazení sítnicového i choroidálního cévního řečiště s velmi vysokým rozlišením bez použití kontrastní látky pomocí neinvazivního 3D zobrazení krevního průtoku. Možnost prohlédnutí průtoku ve vyšetřovaném objemu tkáně vrstvu po vrstvě poskytuje nové informace o změnách u mnohých onemocnění sítnice a cévnatky. To pomáhá lepšímu pochopení patologických procesů, které dané choroby provází. Použití aktivního očního tracking systému aktivně eliminuje oční pohyby a jimi způsobené artefakty. Od podzimu 2017 používáme jeden z nejmodernějších přístrojů Angio OCT od firmy Zeiss.

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření trvá pouze několik vteřin, je bezbolestivé a kdykoliv opakovatelné. Nemá žádná rizika a nežádoucí účinky.


Podívejte se, jak vypadá vyšetření na přístroji Angio OCT od firmy Zeiss

Protože se jedná o novou vyšetřovací metodu, není vyšetření OCT A v seznamu výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami. Váš dobrý zrak je však nedocenitelný ve srovnání s částkou, kterou za toto vyšetření zaplatíte