Katarakta (šedý zákal)

Katarakta je označení pro zakalení oční čočky.

 

Co je katarakta?

Hlavní příčinou vzniku šedého zákalu je přirozený proces stárnutí organismu, kdy dochází k postupnému zakalování čočky a to až do té míry, že může znemožnit průchod světla do oka a pacient může oslepnout. Toto onemocnění se projevuje zamlženým a neostrým viděním, změnou dioptrií pacienta, vnímáním menší sytosti barev na postiženém oku a častějším oslněním např. při řízení vozidel v noci nebo při pohledu do zdroje světla.

 

Rizikové faktory

Rizikovými faktory vzniku katarakty jsou: věk (až 70% lidí nad 75 let je postiženo kataraktou), dlouhodobé vystavování oka UV záření, cukrovka a dlouhodobé užívání kortikosteroidů. Při kombinaci těchto faktorů riziko vzniku významně narůstá.

Šedý zákal může také vzniknout u mladých lidí a to především po silném tupém úderu do oka nebo po proniknutí cizích těles do oka, po zasažení elektrickým proudem nebo po působení chemikálií (zejména zásaditých).

Katarakta

Diagnostika katarakty

Katarakta se diagnostikuje na základě vyšetření štěrbinovou lampou (mikroskop), nejlépe při rozšířených zornicích po rozkapání očí.

 

Léčba katarakty

Proces postupného zakalování čočky bohužel nelze nijak zastavit ani zpomalit, proto léčba katarakty je možná pouze operací, jejímž cílem je odstranění zakalené čočky a její náhrada.

Přečtěte si o operaci katarakty

Cílem operace katarakty je odstranění zakalené čočky a její náhrada.

Přečtěte si o refrakční nitrooční operaci

Šedý zákal může být řešen také tzv. refrakční nitrooční operací, při které je implantována prémiová multifokální čočka.