Optická koherentní tomografie (OCT)

moderní neinvazivní, nekontaktní zobrazovací metoda, která umožňuje vyšetření jednotlivých vrstev sítnice, vrstvy nervových vláken a zrakového nervu. Vyšetření OCT provádíme na našich pracovištích v Náchodě a Hradci Králové.

 

OCT s použitím přístroje Cirrus HD – OCT firmy Carl Zeiss je moderní zobrazovací metoda pro vyšetření očního pozadí, jednotlivých vrstev sítnice, vrstvy nervových vláken a zrakového nervu s velmi vysokým rozlišením jemným bez nutnosti kontaktu s okem. Při tomto vyšetření je použit počítačem řízený, přesný optický přístroj, který vytváří barevné obrazy průřezů sítnice s rozlišením jednotlivých struktur a vrstev. Výsledky vyšetření lze porovnat s normálními hodnotami a porovnávat jednotlivá vyšetření mezi sebou v čase, což umožňuje nejen zjistit příčinu obtíží, ale i kontrolovat vývoj onemocnění a úspěšnost léčby. Vzhledem k vysokému rozlišení a zobrazení celé vyšetřované části tkáně lze hodnotit i trojrozměrné obrazy a prostorové souvislosti jednotlivých vrstev sítnice a zrakového nervu.

Od podzimu 2017 používáme také další z nejmodernějších přístrojů Angio OCT od firmy Zeiss, který slouží k bezkontaktnímu vyšetření cévního zásobení oka.

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření OCT se provádí většinou na oku s arteficiálně navozeným rozšířením zorničky, tak aby bylo co nejsnáze a nejlépe dosažitelné. Vyšetření je bezbolestné a bez kontaktu s povrchem oka. Výsledkem je barevné grafické znázornění hodnocené oblasti zadní části oka, které má pacient po vytištění k dispozici jako součást dokumentace jeho zdravotního stavu.

Protože se jedná o novou vyšetřovací metodu, není vyšetření OCT v seznamu výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami. Váš dobrý zrak je však nedocenitelný ve srovnání s částkou, kterou za toto vyšetření zaplatíte

Jak mi může vyšetření na OCT pomoci?

Lékař může díky výsledkům vyšetření na OCT daleko dříve a přesněji diagnostikovat některá onemocnění oka a monitorovat průběh léčby či terapeutického zákroku. Pokud podstoupíte vyšetření na OCT včas, zvýšíte tím šanci na úspěšnost případné léčby a minimalizujete riziko vnějších projevů onemocnění.