SPECIALIZOVANÁ VYŠETŘENÍ

Komplexní vyšetření očí je důležitým podkladem pro správné rozhodnutí lékaře o nejvhodnější léčbě, případně o vhodné oční operaci.

Proto na našich pracovištích klademe velký důraz na pečlivá, přesná a komplexní vyšetření!

Abychom mohli našim pacientům vždy poskytnout péči na té nejvyšší úrovni a včas odhalit oční onemocnění, každoročně investujeme do nejmodernější přístrojové techniky a rozšiřujeme naše pracoviště o nejmodernější technologie

Vyšetření zraku

Pravidelné prohlídky a měření zraku je vhodné absolvovat zhruba jednou za jeden až dva roky.

Prohlídku provádí oční lékař ve spolupráci se speciálně vyškolenou zdravotní sestrou nebo optometristou. Vyšetření je důležitým podkladem pro správné rozhodnutí lékaře o nejvhodnější léčbě, případně o vhodné oční operaci.

Při běžné prohlídce se oční lékař zaměřuje na řešení aktuálních potíží, kontrolu zrakové ostrosti, měření nitroočního tlaku, vyšetření předního segmentu oka a sítnice,ale i celkových onemocnění, jež se zrakem zdánlivě nesouvisejí.

Na našich pracovištích provádíme všechna základní oční vyšetření. Nad rámec běžných vyšetření, která vám poskytnout v každé oční ordinaci, provádíme řadu specializovaných vyšetření, jejichž popis, účel a průběh i obrázky vyšetřovacích přístrojů vám nabízíme v této části.

 

Nejčastější základní oční vyšetření

 

Základních očních vyšetření je celá řada, zde jsou pro vaši informaci stručně charakterizovány jen ty nejčastější.
Snellenova tabule- umožňuje jednoduchým způsobem zkontrolovat zrakovou ostrost a kvalitu zraku.
Tabule se používá při základní kontrole ostrosti zraku, je součástí základního vybavení každé oční ambulance, je pověšena na zdi. Vyšetření spočívá v tom, že pacient ze vzdálenosti 6 metrů čte (po zakrytí jednoho oka) jednotlivá písmena na tabuli.Podle toho, jaký řádek tabule dokáže člověk přečíst, lze posoudit kvalitu zraku a rozsah ztráty zrakové ostrosti.
Vyšetření očním tonometrem - přístroj určený k měření nitroočního tlaku
Toto vyšetření je součástí prohlídky u očního lékaře. Vysoký nitrooční tlak je největším rizikovým faktorem pro glaukom (zelený zákal) a jiná oční onemocnění. Existují dva základní typy tonometrů – kontaktní (aplanační) a bezkontaktní. Nejčastěji se používá bezkontaktní typ měření nitroočního tlaku, kdy speciální vzduchový tonometr vypustí (“foukne”) proti oku proud vzduchu.Ten svým tlakem oplošťuje rohovku a dle naměřených parametrů přístroj určí nitrooční tlak. Vyšetření je velmi rychlé, probíhá vsedě, bez kontaktu s okem a je nebolestivé. Při vyšetření kontaktními tonometry dochází k měření nitroočního tlaku při doteku s okem po předchozím znecitlivění rohovky. Přístroj vyvíjí tlak na přesně danou plochu rohovky, přičemž tlak potřebný k oploštění rohovky je přímo úměrný nitroočnímu tlaku. Výsledky měření u těchto typů přístrojů ale nemusí být zcela přesné, jsou ovlivněny tvarem a tloušťkou rohovky a onemocněními či operacemi rohovky.
Vyšetření šterbinovou lampou - umožňuje dokonalé vyšetření zejména předního segmentu oka
Šterbinová lampa – je speciální mikroskop, který umožňuje dokonalé vyšetření zejména předního segmentu oka: rohovky, duhovky, čočky, přední oční komory. Při použití speciální čočky (s 90 Dioptriemi a 78 Dioptriemi) lze dokonale vyšetřit také sítnici. Jedná se o nejpoužívanější přístroj v očním lékařství, je určený k vyšetřování očních tkání a očních abnormalit.
Vyšetření autokeratorefraktometrem - změří parametry oka a stanoví počet dioptrií
Autokeratorefraktometr je přístroj určený pro automatické měření parametrů oka, zakřivení rohovky a pro stanovení počtu dioptrií. Přístroj dokáže velice rychle a přesně určit mohutnost optického systému oka, zhodnotí zakřivení rohovky, „cylindr“ i osu a analyzuje údaje potřebné pro správnou korekci oční vady.
Schirmerův test- pomocí tohoto testu mohou oční lékaři hodnotit kvantitu slzného filmu.
Test se používá v diagnostice syndromu suchého oka a jiných očních onemocnění Při testu se používají proužky speciálního savého papíru, které se vkládají zevně za okraj dolního očního víčka. Po určité době (5 minut) se sleduje délka zvlhlého úseku, která se porovnává s hodnotami zdravého oka. Zdravé oko je schopno za 5 minut zvlhčit proužek do vzdálenosti nad 15 mm. Hodnoty 10–15 mm představují počáteční sníženou tvorbu slz a hodnoty 5–10 mm svědčí o pokročilém deficitu tvorby slz.
Amsler mřížkový test - základní test v diagnostice makulární degenerace
Jedná se o vzor čárové mřížky s černou tečkou v jejím středu. Na tuto černou tečku se zafixuje oko vyšetřovaného pacienta. U zdravé makuly vidí pacient všechny čáry z mřížky rovné, u degenerativního postižení makuly dochází k deformacím viděných čar, které se jeví jako zakřivené a zvlněné. Tradičně jsou barvy testu černobílé.

Specializovaná vyšetření

Na našich pracovištích provádíme tato specializovaná vyšetření
Fluorescenční angiografie (FAG)
od společnosti Carl Zeiss, připojena k počítači. Na obrazovce foto očního pozadí.

 

 

 

 

 

 

 

Fluorescenční angiografie (FAG) je speciální vyšetření očního pozadí, které je důležité pro diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice. Toto speciální vyšetření můžete absolvovat na našich pracovištích v Náchodě a Hradci Králové. Více informací.

Heidelberský retinální tomograf (HRT)
HRT3-RCM_600x807Tento vyšetřovací přístroj významně přispívá k včasné diagnostice glaukomu a kontrole účinnosti terapie u glaukomu již léčeného. Vyšetření Heidelberským retinálním tomografem provádíme na našem pracovišti v Náchodě a Hradci Králové. Více informací.
Optická koherentní tomografie (OCT)
k detailnímu vyšetření sítniceOptická koherentní tomografie je moderní neinvazivní, nekontaktní zobrazovací metoda, která umožňuje vyšetření jednotlivých vrstev sítnice, vrstvy nervových vláken a zrakového nervu. Vyšetření OCT provádíme na našich pracovištích v Náchodě a Hradci Králové. Více informací.
OCT angiografie (OCT A)

OCT angiografie (OCT A) je moderní neinvazivní zobrazovací metoda, která umožňuje bezkontaktní vyšetření cévního zásobení oka. Vyšetření OCT A provádíme na našem pracovišti v Hradci Králové. Více informací.

Počítačová perimetrie
slouží k vyšetření zorného pole pacienta.

 

 

 

Perimetrie hraje klíčovou roli při diagnostice a sledování vývoje řady očních onemocnění. Vyšetření pomocí počítačového perimetru u nás provádějí ambulance v Náchodě, Hradci Králové , Polici nad Metují a Opočně. Více informací.

iTrace vyšetření
Přístroj od Tracey Technologies pracuje jako refraktometr, keratometr, aberometr, pupilometr a rohovkový topograf.

 

 

 

 

 

 

 

iTrace vyšetření umí provést kompletní analýzu optického systému oka. Dokáže například s předstihem diagnostikovat dysfunkční nitrooční čočku už v době, kdy je čočka ještě čirá. Toto vyšetření můžete absolvovat na našem pracovišti v Náchodě a Hradci Králové. Více informací.

Podívejte se, jak mohou být změřeny obě oči za méně, než 45 vteřin na přístroji IOLMaster 700.