Badania specjalistyczne

Kompleksowe badanie wzroku jest ważną podstawą do podjęcia właściwej decyzji lekarskiej dotyczącej najbardziej odpowiedniego leczenia lub odpowiedniej operacji okulistycznej.

Dlatego w naszych placówkach kładziemy duży nacisk na staranne, dokładne i kompleksowe badania!

Dlatego kładziemy duży nacisk na nasze miejsca pracy na dokładne, dokładne i kompleksowe badania!

Aby zawsze zapewnić naszym pacjentom najwyższy poziom opieki i wczesne wykrywanie chorób oczu,  corocznie inwestujemy w najnowocześniejszy sprzęt i rozszerzamy nasze miejsce pracy o najnowocześniejsze technologie.

Badanie wzroku

Regularne badania okulistyczna powinny być przeprowadzane raz na rok albo raz na dwa lata.  

Badanie kontrolne prowadzi okulista, współpracując ze specjalnie przeszkoloną pielęgniarką lub optometrystą. Badanie jest ważną podstawą do podjęcia właściwej decyzji przez lekarza o najbardziej odpowiednim leczeniu lub odpowiedniej operacji okulistycznej.

Podczas rutynowego badania okulista skupia się na bieżących problemach, ostrości widzenia, pomiarach ciśnienia wewnątrzgałkowego, badaniu przedniego odcinka oka i siatkówki, jak również ogólnych chorobach pozornie niezwiązanych ze wzrokiem.

W naszych placówkach wykonujemy wszystkie podstawowe badania wzroku. Oprócz regularnych badań przeprowadzanych w każdym gabinecie okulisty, wykonujemy szereg badań specjalistycznych, których opis, cel i przebieg, a także zdjęcia urządzeń do badania są dostępne w tej sekcji.

Najczęstsze podstawowe badania wzroku

 

Badań podstawowych istnieje cała masa, tutaj znajdziesz krótką charakterystykę tych najczęściej wykonywanych.
Tablica Snellena - pozwala łatwo sprawdzić ostrość wzroku i jakość obrazu.
Do podstawowej kontroli ostrości wzroku używana jest tablica, która stanowi podstawowe wyposażenie każdego gabinetu okulistycznego. Tablica jest umieszczona na ścianie. Badanie polega na tym, że pacjent z odległości 6 metrów odczytuje (po zasłonięciu jednego oka) pojedyncze litery na tablicy. Na podstawie tego, którą linijkę na tablicy pacjent potrafi odczytać, można dokonać oceny  jakości wzroku i zakresu utraty ostrości wzroku.
Badanie za pomocą tonometru - przyrząd przeznaczony do mierzenia ciśnienia śródgałkowego
Badanie to należy do badań kontrolnych wykonywanych przez okulistę.  Wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe jest największym czynnikiem ryzyka jaskry (zielonego zmętnienia) i innych schorzeń ocznych. Istnieją dwa podstawowe typy tonometrów – dotykowy (aplanacyjny) i bezdotykowy. Najpowszechniej używany jest bezdotykowy typ do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego, podczas którego używa się podmuchu sprężonego powietrza skierowanego w stronę oka. Ten swym ciśnieniem spłaszcza rogówkę i na podstawie parametrów zmierzonych przez przyrząd ustala ciśnienie wewnątrzgałkowe. Badanie przebiega bardzo szybko, w pozycji siedzącej, bez kontaktu z okiem i jest bezbolesne. Podczas badania za pomocą tonometrów dotykowych dochodzi do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego po zetknięciu się z okiem, uprzednio znieczulając rogówkę. Urządzenie wywiera nacisk na dokładnie określoną powierzchnię rogówki, ciśnienie wymagane do otoczenia rogówki jest bezpośrednio proporcjonalne do ciśnienia wewnątrzgałkowego. Wyniki pomiarów tych typów urządzeń niekoniecznie są dokładne, ponieważ wpływa na nie kształt i grubość rogówki oraz choroby i operacje rogówki.
Badanie z użyciem lampy szczelinowej - umożliwia doskonałe zbadanie przede wszystkim przedniego odcinka oka
Lampa szczelinowa to specjalny mikroskop, który pozwala na doskonałe zbadanie oka, zwłaszcza jego przedniego segmentu: rogówki, tęczówki, soczewki oraz komory przedniej. Przy użyciu specjalnego obiektywu (90 dioptrii i 78 dioptrii) można także doskonale zbadać siatkówkę. Jest najczęściej używanym urządzeniem w okulistyce, został zaprojektowany w celu badania tkanki ocznej i jej zaburzeń.
Badanie za pomocą autokeratorefraktometru – służy do pomiaru parametrów oka i określenia liczby dioptrii
Urządzenie Autokeratorefraktometr służy do automatycznego pomiaru parametrów oka, krzywizny rogówki i określania liczbę dioptrii. Urządzenie potrafi szybko i dokładnie określić moc układu optycznego oka, ocenić krzywiznę rogówki,  „cylinder” i oś oraz analizować dane konieczne do ustalenia prawidłowej korekcji wad oczu.
Test Schimera – przy użyciu tego testu lekarz może ocenić ilość filmu łzowego.
Test stosowany w diagnostyce zespołu suchego oka i innych chorób oczu. Do celu testu używane są paski testowe wykonane ze specialnego papieru chłonnego, które się umieszcza na zewnętrznej krawędzi dolnej powieki. Po pewnym czasie (5 minut) lekarz sprawdza długość zwilżonej częśći, którą porównuje z wartościami zdrowych oczu. Zdrowe oko jest w stanie w okresie 5 minut zwilżyć pasek na odległość powyżej 15 mm. Wartości 10-15 mm przedstawiają poczatkującą obniżoną zdolność produkcji łez, natomiast wartości 5-10 mm wskazują na zaawansowany niedobór produkcji filmu łzowego.
Test z siatką Amslera - podstawowe badanie w diagnostyce zwyrodnienia plamki żółtej
Jest to test Amslera do oceny widzenia w obrębie dołka środkowego siatkówki, przedstawiające linie tworzące siatkę w kształcie kwadratu z czarnym punktem w środku. Pacjent skupia swój wzrok na tym czarnym punkcie.  Osoba ze zdrową plamką żółtą widzi wszystkie linie siatki są proste, natomiast pacjent ze zwyrodnieniem postrzega te linie jako zakrzywione i pofałdowane. Kolor testu jest czarnobiały.

Badania specjalistyczne

 

W naszych placówkach wykonujemy gamę badań specjalistycznych.

Angiografia fluoresceinowa (FAG)

od společnosti Carl Zeiss, připojena k počítači. Na obrazovce foto očního pozadí.

Angiografia fluorescencyjna (FAG) to specjalne badanie oczu, które jest ważne w diagnostyce i leczeniu zaburzeń siatkówki. Oferujemy je w naszych placówkach w Náchodzie i Hradcu Králové. Więcej informacji.

Tomograf siatkówki (HRT)

HRT3-RCM_600x807Urządzenie to znacząco przyczynia się do wczesnego rozpoznania jaskry i monitorowania skuteczności jej leczenia. To unikalne badanie jest przeprowadzane w naszych klinikach w Nachodzie i Hradcu Kralove. Więcej informacji.

Optyczna tomografia koherencyjna (OTC)

k detailnímu vyšetření sítnice

 

 

Optyczna tomografia koherencyjna jest nowoczesną i nieinwazyjną bezdotykową metodą  obrazowania, która umożliwia badanie poszczególnych warstw siatkówki, jak również warstw włókien nerwowych i nerwu wzrokowego. Badanie OCT jest wykonywane w naszych klinikach w Nachodzie i Hradcu Kralove. Więcej informacji.

Angiografia OCT (OCT A)

Angiografia OCT (OCT A) to nowoczesna nieinwazyjna metoda obrazowania, która umożliwia bezdotykowe badanie układu naczyniowego oka. Badanie OCT przeprowadza się w naszej klinice w Hradcu Králové. Więcej informacji.

Perymetria

slouží k vyšetření zorného pole pacienta.

 

Perymetria odgrywa kluczową rolę w diagnostyce i monitorowaniu rozwoju wielu chorób oczu. Badanie przy pomocy perymetru komputerowego przeprowadzamy w naszych klinikach w Náchodzie, Hradcu Králové, Polici nad Metuji, Opocznie i Úpici. Więcej informacji.

Badanie iTtrace

Přístroj od Tracey Technologies pracuje jako refraktometr, keratometr, aberometr, pupilometr a rohovkový topograf.

 

 

 

 

 

Badanie iTrace umożliwia wykonać kompletną analizę układu optycznego oka. Potrafi np. z wyprzedzeniem rozpoznać dysfunkcyjną soczewkę wewnątrzgałkową już w momencie, gdy soczewka jest jeszcze przezroczysta. Badanie to jest dostępne w naszych klinikach w Náchodzie i Hradcu KrálovéWięcej informacji.

Zobacz, jak oboje oczu można zmierzyć w czasie krótszym niż 45 sekund za pomocą przyrządu IOLMaster 700.