Operacje witreoretinalne

Celem operacji w obszarze ciałka szklistego i siatkówki jest dostosowanie proporcji wewnątrzgałkowych, poprawienie widzenia lub ustabilizowanie choroby.

pouceni Wytyczne dla pacjenta ze wskazaniem do operacji witrektomii

W Twoim przypadku zaleca się wykonanie operacji w obszarze ciałka szklistego i siatkówki (ten rodzaj operacji nazywa się witrektomią pars plana, PPV). Przed tym zabiegiem lekarz prowadzący dokładnie poinformuje Cię o powodzie leczenia operacyjnego, charakterze i sposobie jego wykonania, możliwych komplikacjach, konsekwencjach oraz postępie leczenia. Ten tekst powinien dostarczyć podstawowych informacji i być przewodnikiem dotyczącym wszelkich pytań kierowanych do lekarza prowadzącego.

po

Przed operacją

W oddziale okulistycznym VISUS w mieście Náchod zabieg okulistyczny (PPV)przeprowadzamy ambulatoryjnie. W dniu zabiegu przyjdź w uzgodnionym czasie na recepcję oddziału okulistyki w Nachodzie. Pielęgniarka przygotuje dokumentację medyczną i zostaniesz zaprowadzony do „pokoju ambulatoryjnego”, który jest już podłączony do sali operacyjnej. Przebierzesz się do sterylnego ubrania, rzeczy osobiste zostawisz w zamykanych szafkach. Prosimy o pozostawienie rzeczy wartościowych czy też większej sumy pieniędzy w domu nie możemy za nie brać odpowiedzialności! Następnie usiądziesz w wygodnym fotelu, pielęgniarka poda Ci do oczu krople antybiotyczne do dezynfekcji worka spojówkowego, krople do znieczulenia powierzchni oka. Poczekasz do przyjścia personelu sali, aby Cię odwiódł przez filtr na salę operacyjną. Od przyjazdu do przychodni aż do faktycznego rozpoczęcia zabiegu może upłynąć 1-4 godziny, prosimy więc o uwzględnienie tego czasu i przekazanie odpowiedniej informacji osobie towarzyszącej.
Tuż przed operacją poznasz Twojego chirurga, a jeśli nadal będziesz miał pytania lub potrzebę dokładnych informacji, kwestie te możesz z nim omówić właśnie w tym momencie.  Optymalny przebieg operacji wymaga Twojej całkowitej współpracy.

sebouZabierz ze sobą:

 

  • Zalecenia dotyczące hospitalizacji od lekarza prowadzącego + wewnętrzne badanie przedoperacyjne
  • Czyste ubrania + pantofle domowe
  • Ciemne okulary
  • Dowód osobisty, kartę ubezpieczenia zdrowotnego
  • Leki, których normalnie używasz w domu, okulary, które nosisz, insulinę + wystarczającą ilość jedzenia
  • Przekąskę i napój
  • Przed odjazdem z domu zjedz śniadanie, weź poranną dawkę leków

Operacja idiopatycznych otworów plamki z usunięciem membrina limitans interna i tamponadą powietrzną.

po

Po operacji

Przez filtr, w którym przebierzesz się do swojego ubrania, zostaniesz ponownie odprowadzony do „pokoju ambulatoryjnego”. Jeśli nie będziesz się dobrze czuł, możesz pozostać tak długo, jak będziesz chciał, w wygodnych fotelach pozycjonujących. W przeciwnym razie poczekaj na przekazanie zaświadczenia o przeprowadzonej operacji przez chirurga, a po jego odebraniu już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby opuścić oddział okulistyki. Wskazane jest posiadanie osoby towarzyszącej (w celu odwiezienia z kliniki).

W okresie pozabiegowym należy przestrzegać zalecanych pozycji głowy.

Na drugi dzień po operacji konieczne jest sprawdzenie stanu zdrowia przez okulistę. Okres leczenia za pomocą kropli i ograniczenia w codziennym trybie życia jest stosunkowo krótki. Ewentualna niezdolność do pracy zależy od charakteru wykonywanej pracy i złożoności operacji. Przez 4 tygodnie po zabiegu nie wolno wywierać nacisku na oko i należy przestrzegać zaleceń lekarza okulisty.

Po operacji, szczególnie jeśli zastosowano tamponadę wewnątrzgałkową, widzenie może być rozmyte przez kilka dni lub nawet tygodni. Tamponadę silikonową zazwyczaj pozostawiamy przez kilka miesięcy lub dłużej. Po zagojeniu stanu Twój okulista oceni, czy możesz prowadzić pojazdy samochodowe i czy potrzebujesz okularów do dali i / lub do bliży.

prubehPrzebieg operacyjny

Po wejściu do sali operacyjnej połóż się na stole operacyjnym. Wybierz wygodną pozycję, która Ci umożliwi bezproblemowe pozostanie w tym położeniu przez okres od 45 do 60 minut, czyli czas trwania operacji. W przypadku jakichkolwiek niedogodności powiadom o tym personel i poproś o dostosowanie łóżka, głowy, kończyn, pleców. Jeśli to tylko będzie możliwe, postaramy się spełnić Twe życzenia.Przed zabiegiem wykonamy znieczulenie obok oka za pomocą igły iniekcyjnej. Następnie okolica Twego oka będzie oczyszczona środkiem dezynfekującym, worek spojówkowy przepłukany roztworem dezynfekującym Betadine 5%, na twarz będzie położona sterylna serweta chirurgiczna, natomiast powieki będą podtrzymywane za pomocą rozwieracza, abyś nie mrugał podczas operacji. Po umieszczeniu serwety chirurgicznej zachowaj spokój, nie ruszaj rękoma, jeśli czujesz swędzenie lub uciskanie, powiedz o tym chirurgowi. Znieczulające miejscowe można zwiększyć kroplami lub w razie potrzeby kolejnym nastrzyknięciem wykonanym pod spojówką. Po regulacji pozycji łóżka operacyjnego oświetli Cię przenikliwe światło mikroskopu operacyjnego, które na początku będzie Cię oślepiać, ale po chwili to nieprzyjemne uczucie zniknie. Podczas całej procedury chirurg będzie Cię słownie o wszystkim informował, postaraj się zachować spokój i postępuj zgodnie z jego instrukcjami. Podczas operacji będzie można usłyszeć różne dźwięki i wskazówki, wszystkie są standardem w czasie operacji i nie powinno być źródłem Twoich obaw. 

Operacja odbywa się pod mikroskopem i dlatego potrzebny jest całkowity spokój pacjenta. Lekarz zwykle wykonuje wewnątrz oka trzy wejścia operacyjne, a do przestrzeni ciała szklistego wprowadzi wężyk z płynem operacyjnym (roztworem do infuzji o dokładnie określonym składzie). Pozostałe dwa wejścia służą dla instrumentów operacyjnych. Obszar ciałka szklistego jest oświetlony i stopniowo odsysany. Jego zawartość zostanie wymieniona roztworem operacyjnym. W kolejnej fazie zabiegu lekarz sprawdza siatkówkę i leczy objawy ewentualnej choroby. Pod koniec zabiegu w przestrzeni wewnątrzgałkowej pozostaje roztwór operacyjny lub oko wypełnia się (tamponadą) powietrzem, rozcieńczonym gazem lub olejem silikonowym (w zależności od powagi wady ocznej ustalonej podczas operacji). W trakcie operacji czasami konieczne jest użycie barwników pomocniczych dla lepszego widoku struktury wewnątrzgałkowej lub ciężką wodę do siatkówki.

Podczas operacji może się okazać, że konieczne jest przeprowadzenie laserowej procedury siatkówki oka lub schłodzenie części oka (kriokoagulacja).

Pod koniec operacji Twoje oko zakleimy za pomocą kwadracika bandażowego. Pod bandażem trzymaj oko zamknięte. Niektóre rodzaje operacji wymagają w okresie pooperacyjnym utrzymywania głowy we wskazanej pozycji, zazwyczaj twarzą w dół. Właściwa pozycja głowy zostanie określona przez chirurga lub lekarza prowadzącego po operacji. W wyjątkowych przypadkach zabieg można wykonać również w znieczuleniu całkowitym (anestezji).

Instrukcja dotycząca wszczepionego środka medycznego zgodnie z § 21 ustawy nr 123/2000 Dz.U.: w okresie pooperacyjnym udzielimy Ci informacji na temat rodzaju zastosowanego środka wewnątrzgałkowego (tamponady wewnątrzgałkowej) wraz z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i opieki pooperacyjnej: jeśli Twoje oko wypełnione jest gazem, nie powinieneś podróżować droga powietrzną (samolotem). W opiece pooperacyjnej często konieczne jest utrzymanie prawidłowej pozycji głowy (patrz wyżej). Jeśli operowane oko zacznie boleć, zaczerwieni się lub pogorszy się wzrok, należy zgłosić się do okulisty.

prubehPrzebieg pooperacyjny

Zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty regularnie stosuj krople pooperacyjne. Przez co najmniej 2 tygodnie unikaj zwiększonego wysiłku fizycznego. Okres leczenia za pomocą kropli trwa zwykle 3-4 tygodnie. Ostateczny stan widzenia zmienia się powoli, proces ten trwa czasami nawet kilka tygodni.

komplikace

Możliwe powikłania, zagrożenia, konsekwencje

Jak każdy zabieg, również ten może nieść z sobą pewne powikłania. Z powodu komplikacji operacyjnych i pooperacyjnych około 0,1% operowanych oczu może doznać utraty wzroku. Najpoważniejszym powikłaniem jest ropne zapalenie wewnątrzgałkowe w okresie pooperacyjnym. Do kolejnych powikłań należą: odwarstwienie siatkówki, zwiększone lub obniżone ciśnienie wewnątrzgałkowe, powstanie zaćmy, krwawienie wewnątrzgałkowe i inne. Większości tych stanów towarzyszy ból, zaczerwienienie oczu i / lub pogorszenie wzroku. Powikłania te potrafimy leczyć, ale czasami mogą spowodować stałe pogorszenie widzenia a nawet utratę wzroku.

duvodCzego należy spodziewać się po operacji

Celem tej procedury jest dostosowanie warunków wewnątrzgałkowych i poprawienie widzenia. Jednak niektóre choroby mają tak poważny przebieg, że sukcesem zabiegu PPV staje się także powstrzymanie lub spowolnienie choroby, ustabilizowanie stanu lub uniknięcie całkowitej ślepoty. Uzyskany wynik jest uwarunkowany dobrym stanem i funkcją wszystkich struktur wewnątrzgałkowych, takich jak rogówka, soczewki, przestrzeń ciałka szklistego, siatkówka i nerw wzrokowy. Jeśli te tkanki ulegną uszkodzeniu przed operacją (np. w wyniku zapalenia, zmian związanych z wiekiem, jaskrą, zmianami cukrzycowymi itp.), poprawa widzenia może być minimalna lub żadna.  Warunkiem bezproblemowego przebiegu operacji i dobrego wyniku jest całkowita współpraca pacjenta.

W celu przyjęcia na zabieg przyjdź we wyznaczonym dniu i czasie.

Jeśli z ważnych powodów nie będziesz mógł pojawić się w określonym terminie, bezzwłocznie nas o tym fakcie poinformuj, dzwoniąc pod numer +420 491 541 202.