Operacja jaskry

Leczenie jaskry ma na celu utrzymanie jakości funkcji wzrokowej pacjenta, a tym samym jakości jego życia.

pouceni

Instrukcje dla pacienta skierowanego na operację jaskry

Otrzymałeś skierowanie na operację  jaskry (zielone zmętnienie). Przed tą operacją będziesz szczegółowo poinformowany/a przez lekarza prowadzącego o powodach przeprowadzenia operacji, powadze i sposobie jej realizacji, możliwych powikłaniach i rezultatach, a także o dalszym leczeniu.

duvod

Powód operacji

Jaskra jest definiowana jako przewlekła, postępująca choroba nerwu wzrokowego (neuropatia nerwu wzrokowego), objawiająca się utratą włókien nerwowych nerwu wzrokowego. Jednym z najważniejszych czynników ryzyka (ale nie jedynym) jest zwiększone ciśnienie śródgałkowe, z późniejszymi zmianami w nerwie wzrokowym, w warstwie włókien nerwowych, i wynikającymi z tego zmianami w polu widzenia, które mogą prowadzić nawet do ślepoty pacjenta. Jest to choroba wieloczynnikowa z wieloma układowymi i ocznymi czynnikami ryzyka, które działają w różnych kombinacjach w celu zakłócenia krążenia krwi w nerwie wzrokowym i w konsekwencji jego funkcji.

sebou

Zabierz ze sobą:

 

 • Zalecenia dotyczące hospitalizacji od lekarza prowadzącego + wewnętrzne badanie przedoperacyjne
 • Czyste ubrania + pantofle domowe
 • Ciemne okulary
 • Dowód osobisty, kartę ubezpieczenia zdrowotnego
 • Leki, których zwykle używasz w domu, okulary, które nosisz, insulinę + wystarczającą ilość jedzenia
 • Przekąskę i napój
 • Przed odjazdem z domu zjedz śniadanie, weź poranną dawkę leków

lecbaLeczenie

Celem leczenia jaskry jest utrzymanie jakości funkcji wzrokowej pacjenta, a tym samym jakości jego życia. Aby leczenie powiodło się, ważne jest ustalenie diagnozy w odpowiednim czasie, kiedy funkcje wzrokowe pacjenta są jeszcze zachowane. Leczenie jaskry wymaga indywidualnego podejścia do pacjenta. Strategia leczenia zależy od aktualnego rozpoznania choroby, szybkości jej postępu, dotychczasowego przebiegu, wartości ciśnienia śródgałkowego, wieku pacjenta i ogólnego stanu zdrowia. Leczenie odbywa się w sposób laserowy lub chirurgiczny.  Leczenie laserowe i chirurgiczne mają na celu ułatwienie odpływu cieczy wodnistej, zmniejszając w ten sposób ciśnienie wewnątrzgałkowe.

W laserowym leczeniu jaskry używamy lasera NdYAG lub lasera argonowego. Zabiegi wykonuje się na tęczówce (irydotomia laserowa, irydoplastyka), w kącie komorowym (selektywna trabekuloplastyka laserowa SLT) lub w obszarze ciałka rzęskowego ( cyklofotokoagulacja CFG).

Typy zabiegów laserowych

 • Irydotomia laserowa: użycie lasera na górnych kwadrantach tęczówki prowadzi do całkowitej perforacji tęczówki, poprzez powstały otwór (fenestra) ciecz wodnista może swobodnie przepływać do komory przedniej. Wskazaniem do wykonania tego zabiegu jest istnienie tzw. bloku źrenicznego lub potwierdzony badaniem okulistycznym wąski kąt komory przedniej o dużym ryzyku zamknięcia.
 • Laserowa irydoplastyka: wskazana jest w przypadku „plateau iris”, w (którym istnieje ryzyko ostrej lub przewlekłej jaskry spowodowanej różnymi cechami anatomicznymi.
 • Selektywna laserowa trabekuloplastyka: polega na namierzeniu wiązki światła laserowego na ścianę komórek trabeculum w celu przemiany ich struktury, w wyniku czego zmniejsza się opór kanałów przepływowych, a tym samym wartość ciśnienia śródgałkowego. Zaletą tej formy zabiegu laserowego jest jej delikatność, wadą może być ograniczony efekt, który nie jest trwały. Procedurę można powtórzyć po 3 miesiącach.
 • Cyklokokoagulacja: powoduje zniszczenie komórek barwnikowych ciałka rzęskowego, zmniejszając w ten sposób tworzenie się płynu wewnątrz gałki ocznej i obniżenie ciśnienia śródgałkowego. Ta procedura jest wskazana szczególnie dla tych pacjentów, którzy nie spełniają warunków innych procedur leczniczych lub z jakichkolwiek innych powodów nie można w ich przypadku przeprowadzić operacji.

Rodzaje zabiegów chirurgicznych

We wskazaniu typu operacji ważną rolę odgrywa szereg czynników – aktualne rozpoznanie choroby, szybkość jej postepu, wartość ciśnienia śródgałkowego z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowych terapii oraz reakcji pacjenta i jego ogólnego stanu zdrowia.

 • Operacje penetrujące – podstawą tych operacji jest stworzenie komunikacji między przednią komorą oka a przestrzenią pod spojówką. Ułatwi to przepływ cieczy wodnistej, co następnie prowadzi do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Istnieją 2 rodzaje operacji penetracyjnej, a mianowicie trabekulektomia  i trabekulotomia. Do modyfikacji trabekulektomii zalicza się operacje wykorzystujące implanty drenażowe (implant Molteno) lub wszczepienie setonów (ExPress, iStent).
 • Operacje niepenetrujące – istotą tych operacji jest ułatwienie odpływu cieczy wodnistej bez otwierania przedniej komory oka (głęboka sklerektomia, kanałoplastyka).
 • Metody cyklodestrukcyjne – celem tych operacji jest zniszczenie komórek rzęskowych odpowiedzialnych za tworzenie się płynu wewnątrzgałkowego
  • cyklokriokoagulacja – niszczenie komórek rzęskowych przez zamrażanie
  • cyclodiatermia – niszczenie komórek rzęskowych przez ciepło
  • nóż gamma Leksella – radioterapia (oddział w Homolce)

pred

Przed operacją

W oddziale okulistycznym w mieście Náchod zabiegi okulistyczne przeprowadzamy ambulatoryjnie. Przepisane przez lekarza krople do oczu odbierz w aptece, a następnie dzień przed rozpoczęciem operacji stosuj je 5 razy dziennie oraz rano w dzień zabiegu, dawkując je do oka, które będzie poddane operacji! W dniu zabiegu przyjdź w uzgodnionym czasie na recepcję oddziału okulistyki w Nachodzie. Pielęgniarka przygotuje dokumentację medyczną i zostaniesz zaprowadzony do „pokoju ambulatoryjnego”, który jest już podłączony do sali operacyjnej. Przebierzesz się do sterylnego ubrania, rzeczy osobiste zostawisz w zamykanych szafkach. Prosimy o pozostawienie rzeczy wartościowych czy też większej sumy pieniędzy  w domu, nie możemy za nie brać odpowiedzialności! Następnie usiądziesz w wygodnym fotelu, pielęgniarka poda Ci do oczu krople antybiotyczne do dezynfekcji worka spojówkowego, krople do znieczulenia powierzchni oka. Poczekasz do przyjścia personelu sali, aby Cię odwiódł przez filtr na salę operacyjną. Od przyjazdu do przychodni aż do faktycznego rozpoczęcia zabiegu może upłynąć 1-4 godziny, prosimy więc o uwzględnienie tego czasu i przekazanie odpowiedniej informacji osobie towarzyszącej!

Tuż przed operacją poznasz Twojego chirurga, a jeśli nadal będziesz miał pytania lub wątpliwości, możesz je omówić z nim właśnie w tym momencie.  Optymalny przebieg operacji wymaga Twojej całkowitej współpracy.

pred

Po operacji

Przez filtr, w którym przebierzesz się do swojego ubrania, zostaniesz ponownie odprowadzony do „pokoju ambulatoryjnego”. Jeśli nie będziesz się dobrze czuł, możesz pozostać tak długo, jak będziesz chciał, w wygodnych fotelach pozycjonujących. W przeciwnym razie poczekaj na przekazanie zaświadczenia o przeprowadzonej operacji przez chirurga, a po jego odebraniu już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby opuścić oddział okulistyki. Wskazane jest posiadanie osoby towarzyszącej (w celu odwiezienia z kliniki).
Po powrocie do domu raczej przebywaj w pozycji leżącej, unikaj gwałtownych ruchów i potrząsania głową, nie czytaj! Możesz oglądać telewizję. Jeśli operowane oko będzie bolało, zastosuj tabletkę przeciwbólową, do której jesteś przyzwyczajony. Drugiego dnia po operacji należy odwiedzić okulistę w celu sprawdzenia stanu oka.

prubeh

Przebieg operacyjny

Po wejściu do sali operacyjnej połóż się na stole operacyjnym. Wybierz wygodną pozycję, która Ci umożliwi bezproblemowe pozostanie w tym położeniu przez około 30 minut, czyli czas trwania operacji. W przypadku jakichkolwiek niedogodności powiadom o tym personel i poproś o dostosowanie łóżka, głowy, kończyn, pleców. Jeśli to tylko będzie możliwe, postaramy się spełnić Twe życzenia. Następnie okolica Twego oka będzie oczyszczona środkiem dezynfekującym, worek spojówkowy przepłukany roztworem dezynfekującym Betadine 5%, na twarz będzie położona sterylna serweta chirurgiczna, natomiast powieki będą podtrzymywane za pomocą rozwieracza, abyś nie mrugał podczas operacji. Po umieszczeniu serwety chirurgicznej zachowaj spokój, nie ruszaj rękoma, jeśli czujesz swędzenie lub uciskanie, powiedz o tym chirurgowi. Po regulacji pozycji łóżka operacyjnego oświetli Cię przenikliwe światło mikroskopu operacyjnego, które na początku będzie Cię oślepiać, ale po chwili to nieprzyjemne uczucie zniknie. Podczas całej procedury chirurg będzie Cię słownie o wszystkim informował, postaraj się zachować spokój i postępuj zgodnie z jego instrukcjami. Podczas operacji będzie można usłyszeć różne dźwięki i wskazówki, wszystkie są standardem w czasie operacji i nie powinno być źródłem Twoich obaw. Pod koniec operacji Twoje oko zakleimy za pomocą kwadracika bandażowego. Pod bandażem trzymaj oko zamknięte.

prubeh

Przebieg pooperacyjny

Zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty regularnie stosuj krople pooperacyjne. Przez co najmniej 2 tygodnie unikaj zwiększonego wysiłku fizycznego. Leczenie trwa 3-4 tygodnie. Końcowego stanu widzenia można się spodziewać w ciągu od 4 do 8 tygodni.

komplikace

Możliwe powikłania

Zabieg ten, jak każdy inny, może nieść ze sobą pewne powikłania. Z powodu komplikacji operacyjnych i pooperacyjnych około 0,1% operowanych oczu może doznać utraty wzroku. Najpoważniejszym powikłaniem jest ropne zapalenie wewnątrzgałkowe w okresie pooperacyjnym.

Wyższe ryzyko powikłań występuje w przypadku operacji penetrujących jaskry, ponieważ następuje w niej otwarcie okolicy wewnątrzgałkowej. Do możliwych powikłań operacyjnych zalicza się spłycenie przedniej komory, krwawienie z tęczówki lub kąta komorowego. Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych należy obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, spłycenie komory przedniej, filtracja cieczy wodnistej pod naczyniówkę (ablace chorioidei), pogorszenie przezroczystości rogówki (striata), zapalenie oczu, krwawienie do przedniej komory, krwawienie do ciałka szklistego. Subiektywnie można zaobserwować większy krwiak pooperacyjny, łzawienie oczu, uczucie podrażnienia w oku. W razie jakiegokolwiek uczucia zaburzenia widzenia, bólu lub zmiany wyglądu oka należy natychmiast skonsultować się z okulistą !!

W celu przyjęcia na zabieg należy przyjechać w uzgodniony dzień i czas.
Jeśli z poważnych przyczyn nie możesz zgłosić się w terminie, poinformuj nas o tym najszybciej, jak to możliwe, dzwoniąc pod numer telefonu:+420 491 541 202