Badanie iTraco

Potrafi przeprowadzić pełną analizę układu optycznego oka. Może zdiagnozować np. dysfunkcyjne soczewki wewnątrzgałkowe już wtedy, gdy soczewka jest nadal przejrzysta. Badanie to oferują nasze kliniki w mieście Náchod i Hradec Králové.

VISUS spol. s.r.o. jako jeden z pierwszych placówek w Republice Czeskiej rozszerzyła swój asortyment narzędzi diagnostycznych o unikalny analizator funkcji wzrokowych iTrace.

iTrace™ to urządzenie diagnostyczne, które zawiera:

  • aberometer na zasadzie ray tracingu (monitorowania promieni)
  • wielostrefowy refraktometr
  • autorefractometer
  • topograf rogówki
  • pupilometr
  • DLI Indeks (dysfunction lens index)

Co badamy za pomocą przyrządu iTrace ?

Urządzenie to umożliwia kompleksową ocenę funkcji wzrokowych oka w niemożliwy do tej pory sposób. Urządzenie umożliwia m.in. pomiar akomodacji obiektywnej, wielostrefową analizę refrakcji, ocenę aberracji soczewek wewnątrzgałkowych, rogówki, pomiar dysfunkcyjnych soczewek wewnątrzgałkowych, mierzenie topografii rogówki pomiaru oraz wiele innych funkcji.

Zasada pomiaru

iTrace jest kompleksowym analizatorem funkcji wzrokowych opartym na technologii śledzenia promieni laserowych (metoda “ray tracing”). Jest to unikalna dynamiczna technologia wykorzystująca system stopniowego rzutowania wiązki laserowej za pomocą układu optycznego oka. Specjalne oprogramowanie następnie ocenia odbite promienie siatkówki i bada ich odchylenie spowodowane aberracjami układu optycznego oka.

Ponieważ badanie iTrace jest nową metodą, nie znajduje się ono na liście badań opłacanych przez ubezpieczalnie zdrowia. Jednak cena dobrego wzroku jest nieporównywalna z kwotą, którą należy zapłacić za to badanie.