iTrace vyšetření

umí provést kompletní analýzu optického systému oka. Dokáže například s předstihem diagnostikovat dysfunkční nitrooční čočku už v době, kdy je čočka ještě čirá. Toto vyšetření můžete absolvovat na našem pracovišti v Náchodě a Hradci Králové.

VISUS spol. s.r.o. jako jedno z prvních pracovišť v České republice rozšířilo spektrum diagnostických přístrojů o unikátní analyzátor zrakových funkcí iTrace.

Přístroj iTrace™ je multifunkční diagnostický přístroj, který v sobě zahrnuje:

  • aberometr na principu ray tracingu (sledování paprsků)
  • multizonální refraktometr
  • autorefraktometr
  • rohovkový topograf
  • pupilometr
  • DLI index ( dysfunction lens index)

Co na iTrace přístroji vyšetřujeme?

Tento přístroj umožňuje komplexní hodnocení zrakových funkcí oka způsobem, který doposud nebyl možný. Přístroj umožňuje mimo jiné měření objektivní akomodace, multizonální analýzu refrakce, vyhodnocení aberací nitrooční čočky,rohovky, měření dysfunkčnosti nitrooční čočky,měření topografie rohovky a řadu dalších funkcí.

Princip měření

iTrace je komplexní analyzátor zrakových funkcí, jež má základ v technologii sledování laserových paprsků (metoda „ray tracing“). Jde o unikátní dynamickou technologii využívající systém postupného promítání laserových paprsků přes optický systém oka. Speciální software poté vyhodnocuje odražené paprsky ze sítnice a zjišťuje jejich odchylku způsobenou aberacemi optického systému oka.

Protože se jedná o novou vyšetřovací metodu, není vyšetření iTrace v seznamu výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami. Váš dobrý zrak je však nedocenitelný ve srovnání s částkou, kterou za toto vyšetření zaplatíte