Perimetrie

Perimetrie hraje klíčovou roli při diagnostice a sledování vývoje řady očních onemocnění. Vyšetření pomocí počítačového perimetru u nás provádějí ambulance v Náchodě, Hradci Králové , Polici nad Metují, Opočně a v Úpici.
K dosažení spolehlivosti (validity) vyšetření na perimetru je nutná koncentrace pacienta po celou dobu vyšetření.

V čem mě může vyšetření na perimetru pomoci?

Na základě výsledků vyšetření lékař stanoví velikost výpadku zorného pole, určí příčinu onemocnění a která část oka je postižena. Vyšetření se provádí i opakovaně, z výsledků lze odvodit průběh nemoci nebo si ověřit účinnost léčby.

K čemu slouží vyšetření na perimetru?

Orientační perimetrické vyšetření je součástí celkového očního vyšetření společně s vyšetřením zrakové ostrosti, očního pozadí a měřením nitroočního tlaku.
Perimetrií hodnotíme rozsah zorného pole. Perimetrie hraje klíčovou roli při diagnostice a sledování vývoje řady očních onemocnění – sítnice, glaukomu (zeleného zákalu), onemocnění zrakového nervu, ale i neurologických onemocnění či neurochirurgických diagnóz.
K detailnímu testování zorného pole používáme počítačovou (statickou) perimetrii, která umožňuje i prahové testování sítnice, tj. stanovení senzitivity sítnice v jednotlivých testovaných bodech. Výsledky perimetrie vyhodnotí počítač (zanese do grafu) .

Další možností testování zorného pole je kinetická perimetrie, která se vyšetřuje kulovým perimetrem. Kinetická perimetrie je oproti počítačové perimetrii jednodušší, ale méně přesná.

Vyšetření na perimetru provádí zdravotní sestra, výkon je zcela nebolestivý.

Podívejte se , jak probíhá vyšetření na perimetru (Humphrey Field Analyzer 3).