Blefaroplastika (plastická operace očních víček)

Trpíte blefarochalasou, tedy poklesem a převisem ochablé kůže na horních či dolních víčkách? Plastické operace očních víček provádíme na pracovišti VISUS v Náchodě a Hradci Králové v Estetickém laserovém centru ESTELA.

pouceni

Poučení pacienta před blefaroplastikou

Rozhodli jste se pro operaci blefarochalasy (nadbytku kůže na horních nebo dolních víčkách ). Před tímto zákrokem budete ošetřujícím lékařem podrobně informováni o způsobu operace, o možných komplikacích a o pooperační léčbě. Pokud jsou nároky pacienta na výsledek operace blefarochalasy nereálné nebo je není možné z medicínského hlediska splnit, může chirurg operaci odmítnout. Z odborného, morálního i etického hlediska má na toto rozhodnutí chirurg právo..

duvod

Důvod operace

S přibývajícím věkem dochází ke ztrátě elasticity kůže, což se projevuje poklesem horních víček. Vznikající nadbytek kůže se stává nejen vadou estetickou, ale někdy i funkční. Ta se projevuje ztíženým pohybem víček, výraznou únavou očí, slzením a nezřídka i zhoršeným viděním při zúžení zorného pole vnímané pacientem. Nemalou roli zde hraje také genetická dispozice. V případě neestetických změn dolních víček dochází k povolování septa očnice, které způsobuje výhřez tukové tkáně a vznikají tak nápadné váčky, které mají tendencí se zvětšovat. V obou případech je řešením plastická operace, která je z estetického i zdravotního hlediska velmi efektivní.

sebou

S sebou si přineste:

 

  • Občanský průkaz
  • Průkaz zdravotní pojišťovny
  • Léky, které doma běžně užíváte
  • Finanční obnos za kosmetický operační výkon, který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění

po

Před operací

Před každou kosmetickou operací blefarochalasy (hrazenou pacientem) předchází individuální odborná bezplatná konzultace. Součástí konzultace je klinické vyšetření lékařem, zhodnocení aktuálního nálezu na víčkách a rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti operace. U pacientů, kteří jsou léčeni antikoagulačnímu léky (např. Warfarin) nebo antiagregačnímu léky (např. Anopyrin) je nutné pro vysoké riziko krvácení výkon předem konzultovat s operujícím lékařem a internistou. V zájmu pacienta i v zájmu našem je pozitivní výsledek a oboustranná spokojenost při minimalizaci rizika.

prubeh

Operační průběh

Operace se provádí v lokální anestezii, která zaručí absolutní bezbolestnost přibližně hodinového zákroku. Princip operace spočívá v odstranění přebytečné kůže a u konkrétních pacientů eventuálně i odstranění přebytku vyhřezávající tukové tkáně přes očnicové septum. Následuje sešití operační rány stehem s použitím nejjemnějších, avšak velmi pevných šicích materiálů. Po zákroku je operační pole zalepeno kompresivním obvazem a dle potřeby přiložen ledový obklad.

poPo operaci

Budete odcházet se speciálním krytím operovaných víček. Na cestu uvidíte, avšak je vhodnější dohodnout si doprovod nebo odvoz. Stehy se odstraňují nejdříve po 7 dnech, po jejich odstranění budete podrobně poučeni o další péči.

komplikaceMožné komplikace

Nejčastější komplikací může být nadměrné nebo nedostatečné odstranění kožního laloku, infekce operační rány, uvolnění stehů v operační ráně, reakce na šicí materiál, alergická reakce na lokálně podávané antibiotikum v masti nebo větší podkožní krvácení (hematom).

prubeh

Pooperační průběh

Po operaci je třeba zařídit si klidový režim, odpočívat, ledovat oblast operační rány a nevyvíjet žádnou fyzickou aktivitu. Druhý den po výkonu si pacient sejme kompresivní obvaz a na operační ránu si bude aplikovat mast s antibiotikem. Do zaměstnání je možné po operaci nastoupit 3. až 4. den s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu a typu zaměstnání. Je nutné vyvarovat se jakékoli zvýšené fyzické aktivitě a sportu do odstranění stehů. Po odstranění stehů se doporučuje minimalizovat působení UV záření po dobu cca 1 měsíce,aby nedošlo k pigmentaci v oblasti operační rány. V letních měsících je doporučeno krýt operační ránu krémem s UV filtrem (30-50) a nevystavovat se zbytečně UV záření.

Kosmetický operační výkon blefarochalasy je plně hrazen pacientem.

Operační výkon blefarochalasy ze zdravotních důvodů, tedy tam kde tento stav omezuje zorné pole pacienta, je po schválení revizním lékařem plně hrazen pojišťovnou. K žádosti o úhradu výkonu je nutné zdravotní pojišťovně doložit vyšetření perimetru pacienta, dokládající omezení jeho zorného pole.

K přijetí se dostavte v určený den a hodinu.

Nemůžete-li se z vážných důvodů dostavit k přijetí v uvedeném termínu, informujte nás, prosím, s co největším předstihem. Pro pracoviště v Náchodě na telefonním čísle: +420 491 541 202, pro Hradec Králové na telefonním čísle: +420 495 218 608.