Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD)

Věkem podmíněná makulární degenerace je způsobena degenerativními změnami v oblasti oční sítnice - makuly (“ žlutá skvrna” místo nejostřejšího vidění), která mohou vést ke zhoršení zraku nebo téměř k praktické slepotě.

Co to je Věkem podmíněná makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace sítnice (VPMD) je degenerativní onemocnění sítnice s maximem změn v její centrální části. Je nejčastější příčinou praktické slepoty populace starší 65 let ve vyspělých zemích. V 80 % až 90 % je přítomna pomalu se rozvíjející „suchá“ atrofická forma VPMD a asi v 10 % až 20 % se vyvine rychle progredující „vlhká“ exsudativní forma s novotvořenou cévní membránou (CNV), která je v 80 % až 90 % příčinou praktické slepoty. Náhlý zvrat VPMD do vlhké formy během 5 let je popisován až ve 26 % případů. V přirozeném průběhu způsobuje exsudativní forma VPMD ztrátu 2,7 řádků za rok a 4 řádků optotypů za 2 roky. Onemocnění se manifestuje zpravidla nejprve jednostranně, druhé oko je postiženo po pěti letech trvání u 50 % pacientů, po deseti letech u každého nemocného.

 

 

Suchá forma makulární degenerace

suchá forma VPMDSuchá forma VPMD je onemocnění , které se rozvíjí pomalu, nemusí být proto zpozorováno několik let, nicméně může vést k závažným a trvalým zrakovým postižením.
Příznakem suché formy je rozmazané vidění a zhoršená schopnost zaostření.
Léčba této formy VPMD spočívá v dokonalé kompenzaci celkových onemocnění ovlivňujících stav cév ( hypertenze , cukrovka , krevní tuky), užívání preparátů s luteinem a dalšími podpůrnými látkami, které mohou nastartovaný proces zpomalit , ale ne zastavit.

 

komplikaceMakulární degenerace je jednou z nejčastějších příčin poruch vidění v civilizovaném světe vedoucí k praktické slepotě. Proto by měl každý jedinec dbát na zdravý životní styl, vyhýbat se tučným potravinám, nekouřit a při slunění používat kvalitní sluneční brýle.

Vhlká forma makulární degenerace

vlhká forma VPMDVlhká forma VPMD naopak postupuje poměrně rychle, často způsobuje závažné změny vidění. Tyto změny jsou způsobeny prorůstáním novotvořených cév pod sítnici.
U této formy dochází k prosakování tekutiny z cév do sítnice, což vede k jejímu otoku. K hlavním příznakům vlhké formy onemocnění patří pokles centrální zrakové ostrosti, ztráta schopnosti rozeznávat barvy a číst. Obraz bývá deformovaný, dochází k výpadku centrální části zorného pole, takže postižený se hůře orientuje, ztrácí samostatnost a stává se závislým na pomoci okolí. Onemocnění může dokonce vést k praktické slepotě.

Vlhká forma nemoci se nejčastěji objevuje u lidí starších 55 let a ve vyspělých zemích je nejčastější příčinou praktické slepoty. Nemocí bývají častěji postiženy ženy, ale vyšší riziko vzniku nemoci souvisí také s věkem, dědičností, nemocemi (kardiovaskulární onemocnění, cukrovka), špatnou životosprávou a kouřením.

Příčiny vzniku makulární degenerace

Zvýšený výskyt onemocnění stoupá s věkem. Dalšími prokázanými rizikovými faktory jsou dědičnost, kouření a bílá rasa. Mezi hlavní diskutované rizikové faktory patří hladina cholesterolu a tuků v krvi, nutriční faktory, antioxidanty a sluneční záření. Příčina změn na sítnici není stále zcela objasněna, zřejmě pro multifaktoriální charakter onemocnění.

Diagnostika makulární degenerace

Základem diagnostiky makulární degenerace je Amsler mřížkový test, který se skládá z pravidelné mřížky, v jejímž středu se nachází černý puntík. Na něj se pacient snaží zaostřit. Zdravý jedinec vidí všechny čáry z mřížky rovné, nemocnému degenerací žluté skvrny se jeví deformovaně.

\

Biologická léčba sítnice

Oční centrum VISUS zahájilo v srpnu 2020 na svém pracovišti v Náchodě léčbu blokátory vaskulárního endotelového růstového faktoru (anti-VEGF terapii). Jedná se o nejúčinnější léčbu vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace, diabetického makulárního edému a edému po uzávěru sítnicové žíly.  Lék se aplikuje přímo do oka při lokálním znecitlivění léčeného oka. Léčba je dlouhodobá s nutností podávat lék každý měsíc po dobu prvních tří měsíců. Následně dochází k prodloužení intervalu mezi aplikacemi podle vývoje klinického nálezu. Díky anti VEGF terapii je možno zastavit zhoršování zraku či dokonce zlepšit vidění u chorob, které jinak mohou vést až k praktické slepotě postiženého oka.

 

Léčba makulární degenerace

Čím dříve je zahájena léčba VPMD, tím bývá účinnější. Proto je včasná diagnóza naprosto zásadní. Pro včasné odhalení této nemoci slouží vyšetření očního pozadí, OCT vyšetření či FAG.

Léčba vlhké formy VPMD je prováděna laserovým ošetřením sítnice nebo aplikací anti VEGF látek do nitra oka. Na našem pracovišti provádíme pouze laserové ošetření sítnice, aplikace anti -VEGF látek se provádí v aplikačních centrech pro léčbu centrovými léky hrazenými ze zdravotního pojištění. Visus, s.r.o. se stal pracovištěm s centrovou léčbou v srpnu 2020.

Na suchou formu makulární degenerace doposud neexistuje spolehlivá léčba, takže pacientům nezbývá než užívat potravinové doplňky s obsahem luteinu.