Vitreoretinální operace

Cílem operace ve sklivcovém prostoru a na sítnici je upravení nitroočních poměrů, zlepšení vidění nebo stabilizace choroby.

pouceniPoučení pacienta indikovaného k vitrektomii

Ve Vašem případě je doporučeno provést operaci ve sklivcovém prostoru a na sítnici (tento typ operace se nazývá pars plana vitrektomie , PPV). Před tímto zákrokem budete ošetřujícím lékařem podrobně informován/a o tom, proč se výkon bude provádět, o povaze a způsobu jeho provedení, o možných komplikacích a následcích a dále o postupu léčby. Tento text by Vám měl podat základní informace a být návodem k případným dotazům na ošetřujícího lékaře.

po

Před operací

Na očním oddělení VISUS v Náchodě provádíme operační zákrok (PPV) ambulantně. V den zákroku se dostavíte v domluveném čase na recepci očního oddělení v Náchodě. Zde Vám sestra založí zdravotní dokumentaci a následně budete odvedeni na „ambulantní pokoj“, který je již napojen na operační sál. Převléknete se do sterilního empíru, své osobní věci si uzavřete do zamykatelných skříněk. Cennosti, větší finanční obnos nechte, prosím, doma, nemůžeme Vám za ně ručit! Poté budete usazeni do pohodlných křesel, sestra Vám bude kapat antibiotické oční kapky k dezinfekci spojivkového vaku, kapky na znecitlivění povrchu oka. Počkáte na personál sálu, až Vás odvede přes filtr na operační sál. Od Vašeho příchodu na ambulanci až po vlastní začátek výkonu může uplynout 1-4 hodiny, proto s tímto časovým údajem počítejte a informujte v tomto smyslu i Váš doprovod.

Těsně před zákrokem se Vám představí Váš chirurg, pokud budete mít ještě nějaké dotazy či potřebu něco upřesnit, prodiskutujte je s ním v tuto chvíli. K optimálnímu průběhu operace je nutná Vaše naprostá spolupráce.

sebou

S sebou si přineste:

  • Doporučení k hospitalizaci od Vašeho ošetřujícího lékaře + interní předoperační vyšetření
  • Čisté oblečení + domácí obuv
  • Tmavé brýle
  • Občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny
  • Léky, které doma běžně užíváte, brýle, které nosíte, insulin + dostatečné množství jídla
  • Svačinu a pití
  • Doma před odjezdem posnídejte a vezměte si ranní dávku léků

Operace idiopatické makulární díry s odstraněním membrina limitans interna a vzduchovou tamponádou.

Operace idiopatické makulární díry s odstraněním membrina limitans interna a vzduchovou tamponádou.

po

Po operaci

Přes filtr, kde se převléknete do civilního oblečení, budete převedeni zpět do „ambulantního pokoje“. Pokud se nebudete cítit dobře, můžete libovolně dlouhý čas strávit v pohodlných polohovacích křeslech. V opačném případě vyčkáte na předání záznamu operace od operatéra a už nic Vám nebude bránit odchodu z očního oddělení. Je vhodné mít zajištěn doprovod (odvoz).
V pooperačním období je velmi často je nezbytné udržovat polohu hlavy ve stanovené poloze.
Druhý den po zákroku je nutná kontrola očním lékařem. Léčení kapkami a omezení v běžných aktivitách je poměrně krátkodobé. Případná pracovní neschopnost záleží na charakteru vykonávané práce a složitosti operačního zákroku. Po dobu 4 týdnů po operaci nesmíte na oko tlačit a musíte dodržovat léčbu doporučenou očním lékařem.
Po operaci, zejména pokud byla použita nitrooční tamponáda, můžete vidět několik dní až týdnů rozmazaně. Silikonovou tamponádu obvykle ponecháváme několik měsíců i více. Po zahojení stavu Váš oční lékař zhodnotí, zda jste schopen řídit motorové vozidlo a zda budete potřebovat brýle na dálku a/nebo čtení.

prubehOperační průběh

Po vstupu na operační sál si lehnete na operační stůl. Zaujměte pohodlnou polohu, v které vydržíte ležet bez problémů po dobu operace, která dle závažnosti stavu obvykle trvá asi 45 až 60 minut. V případě jakéhokoliv nepohodlí upozorněte ošetřující personál a požádejte o úpravu lůžka, vypodložení hlavy, končetin, zad. Bude-li to možné, budeme se Vám snažit vyhovět. Před vlastní operací Vám vedle oka podáme injekční jehlou znecitlivující látku. Poté Vám bude okolí oka očištěno dezinfekčním roztokem, provedeme výplach spojivkového vaku dezinfekčním roztokem Betadinu 5 %, na obličej bude přiložena sterilní operační rouška a oční víčka budou zajištěna rozvěračem, abyste při operaci nemrkali. Po zarouškování již zůstaňte v klidu ležet, nehýbejte rukama, pokud Vás něco svědí nebo tlačí, sdělte to chirurgovi. Místní znecitlivění můžeme při potřebě zvýšit kapkami nebo další injekcí pod Vaši spojivku. Po úpravě polohy operačního lůžka se na Vás rozsvítí ostré světlo operačního mikroskopu, které Vás zpočátku bude oslňovat, po chvíli tento nepříjemný vjem zmizí. V průběhu celého zákroku Vás bude operatér slovně provázet, snažte se být klidní a řídit se jeho pokyny V průběhu operace uslyšíte různé zvuky a pokyny, to vše patří ke standardnímu průběhu operace a nemělo by to být zdrojem Vašich obav. Samotná operace probíhá pod mikroskopem a je proto potřebný naprostý klid pacienta. Lékař většinou provede tři operační vstupy do nitra oka a do sklivcového prostoru zavede hadičku s operační tekutinou (infuzním roztokem o přesném složení). Zbylé dva vstupy slouží pro pracovní nástroje. Sklivcový prostor je osvětlen a postupně odsáván. Jeho objem se vymění za operační roztok. V další fázi zákroku lékař kontroluje sítnici a ošetřuje projevy jejího eventuálního onemocnění. Na konci zákroku se nitrooční prostor ponechává napuštěný operačním roztokem nebo je třeba oko vyplnit (tamponádou) vzduchem, ředěným plynem, či silikonovým olejem (dle závažnosti nálezu během zákroku). Při operaci je někdy nutné také použít pomocná barviva pro lepší zobrazení nitroočních struktur, nebo těžkou vodu k přiložení sítnice. Během výkonu může být nutné provést laserové ošetření sítnice, či zchlazení části oka (kryokoagulace).
Na závěr operace Vám oko zalepíme čtvercovým krytím. Pod obvazem nechte oko zavřené. Některé typy operací vyžadují v pooperačním období udržování polohy hlavy v určité pozici, obvykle obličejem dolů. Správnou polohu hlavy Vám po operaci určí operatér, nebo propouštějící lékař.
Operaci je možné ve výjimečných případech provést také v celkovém znecitlivění (anestézii).

Poučení o implantovaném zdravotnickém prostředku podle §21 zákona č. 123/2000 Sb.: v pooperačním období Vám poskytneme informace obsahující údaje o typu použitého nitroočního zdravotnického prostředku (nitrooční tamponády), spolu s pokyny týkajícími se Vaší bezpečnosti a pooperační péči: je-li Vaše oko vyplněno plynem, neměli byste cestovat vzduchem (letadlem). V pooperační péči je často nezbytné udržovat správnou polohu hlavy (viz. výše). Pokud začne operované oko bolet, červenat, nebo v případě, že se zhorší vidění, měli byste vyhledat očního lékaře

prubehPooperační průběh

Podle doporučení očního lékaře kapejte pravidelně pooperační kapky. Alespoň 2 týdny se vyvarujte zvýšené fyzické námaze. Léčba kapkami obvykle trvá 3 – 4 týdny. Konečný stav vidění se mění pozvolna, někdy i několik týdnů.

komplikace

Možné komplikace, rizika, následky

Jako každý zákrok i tento má své možné komplikace. Vlivem operačních a pooperačních komplikací může dojít přibližně u 0,1% operovaných očí ke ztrátě zraku. Nejzávažnější komplikací je rozvoj hnisavého nitroočního zánětu v pooperačním období. Mezi další komplikace řadíme: odchlípení sítnice, zvýšený nebo snížený nitrooční tlak, vznik šedého zákalu, nitrooční krvácení a další. Většinou jsou tyto stavy provázeny bolestí, zarudnutím oka a/nebo zhoršeným viděním. Tyto komplikace umíme léčit, ale někdy mohou způsobit trvalý pokles až ztrátu vidění.

duvodCo lze očekávat po operaci

Cílem zákroku je upravení nitroočních poměrů a zlepšení vidění. Některá onemocnění mají však tak závažný průběh, že úspěchem PPV je i zastavení, nebo zpomalení onemocnění, stabilizace stavu, či zamezení úplného oslepnutí. Výsledný stav je podmíněn dobrým stavem a funkcí všech nitroočních struktur, tedy rohovky, čočky, sklivcového prostoru, sítnice a zrakového nervu. Pokud tyto tkáně jsou již před operací poškozené (např. v důsledku zánětu, věkem podmíněných změn, glaukomu, diabetických změn a další), může být zlepšení vidění minimální nebo žádné. Předpokladem hladkého průběhu operace a dobrého výsledku je plná spolupráce pacienta.

K přijetí se dostavte v určený den a hodinu.

Nemůžete-li se z vážných důvodů dostavit k přijetí v uvedeném termínu, informujte nás, prosím, s co největším předstihem na telefonním čísle: 491 541 202.