Dalekozrakost (hypermetropie)

Dalekozrakost patří mezi refrakční vady oka, při které se paprsky světla sbíhají až za sítnicí a díky tomu nevzniká na sítnici ostrý obraz.

Co je hypermetropie?

Při dalekozrakosti se světelné paprsky sbíhají za sítnicí. Dalekozraké oko je tedy příliš krátké nebo lomivost optické soustavy je nedostatečná. Tato vada se projevuje potřebou brýlové korekce do dálky a i blízka. Někteří mladí pacienti s menší dioptrickou hodnotou této vady brýle nepotřebují, vzhledem k velmi dobré schopnosti akomodační čočky zaostřovat do dálky i blízka. Dalekozrakost se s přibývajícím věkem více projevuje potřebou neustálého nošení brýlové korekce.

Jelikož je lidské oko toto částečně schopno kompenzovat akomodací čočky (doostřením), nemusí být tato vada zpočátku patrná. Jejím projevem je špatné vidění pacienta na blízko umístěné předměty. Dalekozrakost vás omezuje při každodenních činnostech, jako jsou čtení, psaní a jakákoliv manuální práce vyžadující přesnost či kontrolu. Není-li tato vada korigována, může vést k nadměrnému namáhání očí, bolestem hlavy a únavě.

Pokud jste dalekozrací, vidíte celkem dobře na dálku, ale máte problém se zaostřením věcí ve vaší blízkosti. Ve vyšším stádiu dalekozrakosti můžete mít dokonce problémy vidět ostře na jakoukoliv vzdálenost.

Diagnostika hypermetropie

Refrakční vady pacientů se testují na tzv. Snellenových optotypech – které každý zná z ordinace očního lékaře nebo foropteru.

Rozlišujeme tři stupně nemoci

  • lehká dalekozrakost (hypermetropia levis):  do + 2 dioptrií
  • střední dalekozrakost (hypermetropia modica): od +2 do +6 dioptrií
  • těžká dalekozrakost (hypermetropia gravis):  nad +6 dioptrií

Příčiny hypermetropie

Příčinou dalekozrakosti je ve většině případů příliš krátké oko, vzácněji pak příliš ploché zakřivení rohovky či čočky. Paprsky světla odražené od pozorovaného objektu usměrněné čočkou se pak sbíhají až za sítnicí a objekt se jeví neostře či rozmazaně.

Příznaky hypermetropie

Hlavním příznakem tzv. dalekozrakosti (hypermetropie) je neostré vidění, zvláště při zhoršených světelných podmínkách.

Léčba hypermetropie

Léčba dalekozrakosti spočívá ve volbě vhodné korekce této vady – dioptrické pomůcky – brýle nebo kontaktní čočky, operace (laserová korekce, chirurgická korekce).