Ptóza víčka - pokles horního víčka se zúžením oční štěrbiny

Ptóza víček je buď vrozená nebo získaná (úraz, operace hlavy, polytraumata, degenerativní svalová onemocnění). Může se vyskytovat jednostranně nebo oboustranně.

Výskyt a příčiny vrozené (kongenitální) ptózy

Kongenitální ptóza postihuje asi 3-4% narozených dětí. Tato vrozená vývojová anomálie víčka může negativně ovlivnit vyvíjející se zrakové funkce, ale i vývoj krční páteře. Vrozený pokles víčka je navíc kosmeticky nápadný a přináší dítěti i rodičům řadu psychologicky negativních problémů. Ze všech uvedených důvodů je třeba tomuto problému věnovat pozornost.
Příčinou této vrozené anomálie je většinou porucha ve vývoji svaloviny zvedače horního víčka. Tento sval nám umožňuje normální zvedání víčka a zajišťuje, aby se zrakové vjemy dostaly nerušeně do nitra oka. V případě vrozené ptózy je sval nevyvinutý a velmi málo funkční.
V menším procentu se u vrozených poklesů víčka uplatňují poruchy inervace svalu víčka, jizevnaté procesy nebo výjimečně nádory.
Genetika u vrozeného poklesu víčka hraje velkou roli, zvláště u těch případů, kdy rodiče sami mají vrozenou ptózu

 

Komplikace ptózy víčka

Pokud pokleslé víčko omezuje zorné pole pacienta a narušuje optickou osu vidění (víčko překrývá v různém rozsahu zorničku oka), může způsobit poruchu vývoje zrakových funkcí. V tomto případě je to způsobeno tím, že dětský mozek aktivně vynechává z procesu vidění oko s pokleslým víčkem. Rychle vzniká tzv. tupozrakost, která pokud se neléčí včas a pečlivě, může přinést trvalé snížení zrakové ostrosti. Tupozrakostí označujeme snížení zrakové ostrosti způsobené potlačováním zrakových podnětů u postiženého oka. Tupozrakost je závažnější právě v prvních letech života a musí se přednostně řešit.

Dalším problémem u vrozené ptózy mohou být nepříjemné kontraktury šíjového svalstva vznikající při trvalém záklonu hlavy. To dělá dítě instinktivně, aby pod pokleslými víčky lépe vidělo.

Přečtěte si jak se operuje ptóza

Volba druhu operace ptózy záleží na stupni poklesu víčka a na zkušenostech operatéra. V každém případě by vrozená ptóza měla být řešena na specializovaném pracovišti, které má zkušenosti s touto problematikou.

Léčba ptózy

Léčba kongenitální ptózy je vždy komplexní – konzervativní a chirurgická. Pokud je u poklesu víčka diagnostikována tupozrakost indikujeme okluzní terapii = zakrývání zdravého oka (tzv. pleoptická léčba), abychom donutili k činnosti nemocné oko. U dětí s ptózou často zjišťujeme také dioptrické vady, které korigujeme. U dětí s velkou ptózou, která ohrožuje a narušuje vidění a jeho vývoj operujeme brzy – do 1 roku věku, abychom uvolnili osu vidění a předešli vzniku nebo zhoršování tupozrakosti. Nejrizikovější jsou z hlediska zraku větší jednostranné ptózy. U menších ptóz můžeme vyčkat a sledovat vývoj jak víčka, tak především zrakových funkcí.

Operací je celá řada. Jaký druh se zvolí záleží na stupni poklesu víčka a na zkušenostech operatéra. V každém případě by vrozená ptóza měla být řešena na specializovaném pracovišti, které má zkušenosti s touto problematikou
U lehčích typů poklesu víčka se vetšinou provádí zkrácení víčka resp. tarsální chrupavky, u větších ptóz tzv. závěs víčka (pomocí biologického faciálního štěpu nebo silikonových kanyl) na čelní sval. Dítě se po této operaci velmi dobře naučí víčko nepostiženým čelním svalem zvedat.

Léčba získané ptózy víček spočívá v chirurgickém zákroku, který závisí na rozsahu ptózy a její příčině