Astigmatismus

je refrakční vada oka jejíž příčinou je nepravidelné zakřivení oční rohovky nebo čočky. Světelný paprsek procházející okem tak není lomen do jediného bodu na sítnici a díky tomu dochází k rozostřenému a deformovanému vidění.

Co je astigmatismus?

Jedná se o cylindrickou oční vadu, která je ve většině případech vrozená. Přesto, že se jedná o vrozené onemocnění, může se astigmatismus objevit až v dospělosti, protože může být do té doby kompenzován akomodací (doostřením) oka. Může se projevit také v souvislosti s jiným očním onemocněním (nezánětlivé či zánětlivé onemocnění rohovky, po úraze oka, po operaci apod.) Astigmatismus často doprovází další refrakční vady jako je krátkozrakost či dalekozrakost.

Přečtěte si o refrakčních nitroočních operacích

Nitrooční operace torickými čočkami může astigmatismus odstranit nebo zmírnit.

Diagnostika

Refrakční vady pacientů se testují na tzv. Snellenových optotypech, které každý zná z ordinace očního lékaře nebo foropteru.

Příznaky astigmatismu

Hlavním příznakem je neostré vidění a to jak na blízko tak i na dálku. Astigmatismus je také často spojen s dalšími očními vadami jako je krátkozrakost (myopie) a dalekozrakost (hypermetropie).

Léčba

Astigmatismus lze řešit několika způsoby – brýlemi, kontaktními čočkami, nitroočními či laserovými operacemi. Vhodnou korekční pomůcku nebo metodu léčby vybere lékař na základě výsledků vyšetření a věku pacienta.

Snášenlivost brýlí může být problematická, zejména u vyššího stupně astigmatismu, při němž se obraz může jevit jako deformovaný a způsobovat tak nevolnost. Ani torické kontaktní čočky nemusí každému pacientovi vyhovovat, mohou být pro něho nepohodlné. Obě tato řešení tuto refrakční vadu neléčí ani neodstraňují, pouze ji korigují a napomáhají lepšímu vidění.

Naopak operace může tuto oční vadu odstranit nebo zmírnit. Na našem pracovišti provádíme nitrooční operace torickými čočkami.

Astigmatismus u dětí

Jak už bylo zmíněno, astigmatismus je vrozenou vadou, to znamená, že se může objevit již v dětském věku, aniž to lze postřehnout. Díky moderní vyšetřovací technice lze toto onemocnění zjistit i u docela malých dětí (např. přístrojem Plusoptix).

U dětí se astigmatismus od určité hodnoty koriguje brýlemi, které vyrovnávají nepravidelnost rohovky oka. V některých případech lze tuto oční vadu řešit také aplikací kontaktních čoček. Ty mohou nosit i malé děti, ale vhodnější je spíše použití u dětí starších, které si dokáží kontaktní čočky pro astigmatismus nasadit a vyjmout samy. Vhodnou léčbu však doporučí lékař opět na základě výsledků vyšetření.