Krátkozrakost (myopie)

Krátkozrakost se dá odstranit nebo alespoň výrazně snížit pomocí refrakční chirurgie.

Co je myopie?

Krátkozrakost (myopie) patří mezi refrakční vady oka, při které se světelné paprsky sbíhají před sítnicí a díky tomu nevzniká na sítnici ostrý obraz. Postihuje zhruba jednu třetinu obyvatel, v dnešní době je dokonce považována za civilizační onemocnění.

Krátkozrakost se projevuje špatným viděním do dálky. Typické pro krátkozraké lidi je mhouření očí při pohledu do dálky, obtížné rozeznání tváří lidí, dopravních značek atd. Naopak, čtení textů v knize nebo časopisu jim nečiní potíže. Čím je krátkozrakost vyšší, tím je vzdálenost, na kterou takto postižený člověk vidí, kratší.

Přečtěte si o refrakčních nitroočních operacích

Krátkozrakost se dá odstranit nebo aspoň výrazně snížit pomocí refrakční chirurgie.

Příčiny krátkozrakosti

Krátkozrakost je považována za nejčastější oční vadu, přestože příčiny vzniku krátkozrakosti nejsou dosud přesně známy. Její vznik souvisí zejména s genetickými dispozicemi, ale určitý vliv má pravděpodobně také vnější prostředí (tzv. enviromentální příčiny).Někdy vzniká také při šedém zákalu zejména v případě, kdy postihuje hlavně jádro čočky.

Diagnostika

Refrakční vady pacientů se testují na tzv. Snellenových optotypech, které každý zná z ordinace očního lékaře nebo foropteru.

Léčba

Krátkozrakost,astigmatismus i dalekozrakost se testuje na tzv. Snellenových optotypech – které každý zná z ordinace očního lékaře.

Rozlišujeme tři stádia nemoci:

  • lehká krátkozrakost ( myopia simplex):   do – 2 dioptrií
  • střední krátkozrakost ( myopia modica): od  – 3  do – 6 dioptrií
  • těžká krátkozrakost (myopia gravis):  nad  – 6 dioptrií

Léčba krátkozrakosti spočívá ve volbě vhodné korekce této vady – dioptrické pomůcky – brýle nebo kontaktní čočky, operace (laserová korekce, chirurgická korekce).