Krótkowzroczność (myopia)

Krótkowzroczność da się usunąć lub przynajmniej znacząco zmniejszyć za pomocą chirurgii refrakcyjnej.

Co to jest myopia?

Krótkowzroczność (myopia) należy do refrakcyjnych wad oka, w której promienie światła zbiegają się przed siatkówką, a zatem nie powstaje na siatkówce ostry obraz. Choroba ta dotyka około jednej trzeciej  populacji, w dzisiejszych czasach jest nawet uważana za chorobę cywilizacji.

Krótkowzroczność przejawia się słabym widzeniem do dali. Typowe dla krótkowzrocznych ludzi jest przymykanie oczu patrząc w dal, trudności w rozpoznawaniu twarzy ludzi, znaków drogowych itp. Przeciwnie, czytanie tekstów w książce lub czasopiśmie nie sprawia kłopotów. Czym jest krótkowzroczność wyższa, tym jest odległość, przy której osoba pokrzywdzona widzi, krótsza.

Przeczytaj o refrakcyjnych operacjach wewnątrzgałkowych.

Krótkowzroczność da się usunąć lub znacząco ograniczyć za pomocą chirurgii refrakcyjnej.

Przyczyny krótkowzroczności

Krótkowzroczność jest uważana za najczęstszą wadę oczu, choć przyczyny krótkowzroczności nie są jeszcze dokładnie znane. Jej powstanie jest związane przede wszystkim z dyspozycją genetyczną, ale pewien wpływ ma prawdopodobnie środowisko zewnętrzne (tzn. przyczyny środowiskowe). Niekiedy powstaje także przy katarakcie, wpływając głównie na rdzeń soczewki.

Leczenie

Krótkowzroczność, astygmatyzm i dalekowzroczność testuje się na tzw. optotypach Snellena, którą każdy zna z gabinetu okulisty.

Wyróżniamy trzy stopnie choroby:

  • niska krótkowzroczność (myopia simplex): do – 2 dioptrii
  • średnia krótkowzroczność (myopia modica): od – 3 do – 6 dioptrii
  • wysoka krótkowzroczność (myopia gravis): powyżej – 6 dioptrii

Leczenie krótkowzroczności polega na wyborze odpowiedniej korekcji tej wady – środków dioptrycznych – okularów lub soczewek kontaktowych, operacja (laserowa korekcja, korekcja chirurgiczna).