Perymetria

Perymetria odgrywa kluczową rolę w diagnozowaniu i monitorowaniu rozwoju wielu chorób oczu. Badania z wykorzystaniem perymetru komputerowego są wykonywane w naszych klinikach w miastach: Náchod, Hradec Králové, Police nad Metují, Opočno i Úpice.

W celu uzyskania wiarygodności (ważności) badania na perymetrze, konieczna jest koncentracja pacjenta podczas całego badania.

W czym może mi pomóc badanie na perymetrze?

W oparciu o wyniki badania lekarz określa wielkość utraty pola widzenia, określa przyczynę schorzenia z wyszczególnieniem dotkniętej części oka. Badanie przeprowadza się wielokrotnie. Wyniki badań pozwalają na monitorowanie przebiegu choroby lub zweryfikowanie skuteczności leczenia.

Do czego służy badanie na perymetrze?

Orientacyjne badanie perymetryczne należy do całościowego badania oczu, obok badania ostrości wzroku, dna oka i pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.
Przy pomocy perymetrii oceniamy zakres pola widzenia. Perymetria odgrywa kluczową rolę w diagnostyce i monitorowaniu rozwoju wielu chorób oczu – siatkówki, jaskry, chorób nerwu wzrokowego, jak również chorób neurologicznych lub diagonoz neurochirurgicznych.
Dla szczegółowego badania pola widzenia, używamy perymetrii komputerowej (statycznej), który pozwala też na testowanie progu siatkówki, tj. określanie czułości siatkówki w poszczególnych punktach pomiarowych. Wyniki perymetrii podlegają ocenie komputera (ten je wprowadzi do grafu).

Kolejną opcją badania pola widzenia jest perymetria kinetyczna, którą się bada perymetrem sferycznym. W porównaniu z perymetrią komputerową perymetria kinetyczna jest prostsza, ale mniej dokładna.

Badanie na perymetrze wykonuje pielęgniarka,  jest ono całkowicie bezbolesne.

Zobacz, jak przebiega badanie na perymetrze (Humphrey Field Analyzer 3).