Dalekowzroczność (hyperopia)

Dalekowzroczność należy do refrakcyjnych wad oka, w której promienie światła zbiegają się za siatkówką, a zatem nie powstaje na siatkówce ostry obraz.

Co to jest hyperopia?

Przy dalekowzroczności promienie światła zbiegają się za siatkówką. Dalekowzroczne oko jest więc zbyt krótkie lub łamliwość układu optycznego jest niewystarczająca. Wada ta przejawia się potrzebą korekcji okularowej do dali i do bliży. Niektórzy młodzi pacjenci z niewielką wartości dioptrii tej wady nie potrzebują okularów ze względu na bardzo dobrą zdolność akomodacji soczewki ostrzenia się widzenia do dali i do bliży. Dalekowzroczność z wiekiem przejawia się potrzebą ciągłego noszenia korekcji okularowej.

Ponieważ ludzkie oko jest to w stanie częściowo kompensować akomodacją soczewki, nie musi być wada początkowo oczywista. Przejawia się słabym widzeniem pacjenta obiektów umieszczonych w pobliżu. Dalekowzroczność was ogranicza podczas codziennych czynności, takich jak czytanie, pisanie i ręcznej pracy wymagającej precyzji i kontroli. Jeśli wada ta nie jest skorygowana, może prowadzić do nadmiernego natężenia oczu, bólu głowy i zmęczenia.

Jeśli jesteście dalekowzroczni, widzicie dość dobrze do dali, ale macie kłopot z ostrością wzroku na rzeczy w waszym sąsiedztwie. Na wyższym etapie dalekowzroczności możecie nawet mieć problemy z widzeniem wyraźnie w dowolnej odległości.

Diagnostyka hipermetropii

Do badań wad refrakcyjnych pacjentów korzysta się z tzw. optotypów Snellena, które każdy zna z gabinetu okulisty lub foroptera.

Ze względu na stopień zaawansowania dalekowzroczność dzielimy na:

  • niską dalekowzroczność (hypermetropia levis): do +2 dioptrii
  • umiarkowaną dalekowzroczność (hipermetropia modica): od +2 do +6 dioptrii
  • ciężką (wysoką) dalekowzroczność (hipermetropia gravis): powyżej +6 dioptrii

Przyczyny hyperopii

Przyczyną dalekowzroczności w większości przypadków jest zbyt krótkie oko, rzadziej zbyt płaska krzywizna rogówki lub soczewki. Promienie światła odbite od obserwowanego obiektu skierowane soczewką zbiegają się aż za siatkówką, a obiekt wyświetla się niewyraźne lub rozmazanie.

Objawy dalekowzroczności

Głównym objawem tzw. dalekowzroczności jest nieostre widzenie, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia.

Leczenie hypermetropii

Leczenie dalekowzroczności polega na wyborze odpowiedniej korekcji tej wady – środków dioptrycznych – okularów lub soczewek kontaktowych, operacji (laserowa korekcja, korekcja chirurgiczna).