Pterygium

Pterygium je hyperplazie (zvětšení či zbytnění) spojivkové tkáň přerůstající na rohovku, nejčastěji ve vnitřním koutku oka.

Co to je pterygium?

Pterygium patří mezi degenerativní onemocnění spojivky. Nejčastěji přerůstá na rohovku ve vnitřní části oka, ale stejně tak se může objevit i v zevní části oka. Má trojúhelníkovitý tvar.Tkáň invazivně narušuje povrchovou vrstvu rohovky.

Pterygium-small-2

Výskyt a příznaky

Pterygium se vyskytuje častěji u lidí vystavených vyšší expozici slunečního záření. Dvakrát častěji postihuje pterygium muže. Má sklon k častým recidivám. Zprvu nemusí způsobovat žádné potíže, postupně však přerůstající tkáň narušuje povrch rohovky. Rozsáhlejší formy pterygia snižují zrakovou ostrost a mohou vyvolávat pocit tahu a tlaku.

Léčba

Měla by být provedena včas, dříve než je narušena zraková ostrost. Jedinou možností léčby je chirurgická ablace (snesení) tkáně z povrchu rohovky, provedená v lokálním znecitlivění. Rozsah operace závisí na velikosti pterygia. Vzhledem k častým recidivám a někdy nutným a obtížným reoperacím je třeba věnovat tomuto výkonu náležitou péči.