Typy kontaktních čoček

Kontaktní čočky se dělí podle typu korekce oční vady, podle délky nošení , na kosmetické kontaktní čočky a podle typu materiálu, ze kterého jsou kontaktní čočky vyrobeny.

Typy kontaktních čoček podle korekce oční vady

  • Sférické: jedná se o nejčastěji používané kontaktní čočky určené pro korekci krátkozrakost (myopii) a dalekozrakosti (hypermetropii).
  • Torické : tyto čočky korigují astigmatismus.
  • Bifokální, progresivní (multifokální) : Tyto kontaktní čočky jsou určeny především pro klienty po 40. roce věku, kdy přichází tzv. vetchozrakost. Kontaktní čočka obsahuje dioptrie ke korekci vidění na dálku a navíc obsahuje dioptrické hodnoty pro vidění na blízko.

Typy kontaktních čoček podle délky nošení

  • 1 den
  • 14 dnů
  • 1 měsíc

 

Kosmetické (barevné) typy kontaktních čoček

Těmito čočkami může nositel změnit barvu své vlastní duhovky, Mohou být jak dioptrické i nedioptrické

Vždy doporučujeme, aby nositelé kontaktních čoček užívali čočky jen na nezbytně nutnou dobu v průběhu dne a na noc je ukládali do pouzdra s dezinfekčním roztokem.

Pokud jsou kontaktní čočky určeny pro nošení na 1 den (ne více jak 18 hodin!) , mají být po vyjmutí z povrchu oka vyhozeny.
U žádné z variant kontaktních čoček nedoporučujeme jejich používání v době spánku.