Ektropium víčka

Atypické postavení víček vůči povrchu oka, kdy okraj víčka odstává či se vyvrací zevně od povrchu oka.

Příčiny a příznaky

Existuje forma vrozená a získaná ( příčinou může být popálení povrchu oka a spojivky, poleptání, úrazy, pemfigus).
S tímto postavením se může od povrchu oka vzdálit i slzný bod, což je provázeno nadměrným slzením. Odkrytím spojivky a rohovky povrch oka velmi trpí a je tak drážděn. Z nedovření víček vzniká vysoké riziko vzniku zánětu rohovky.

 

Léčba

O chirurgickém řešení rozhoduje dráždění povrchu oka a rozsah změn. Operace směřují ke zkrácení víčka, sešití okrajů víček (dočasná či trvalá tarzorafie – sešití víček) nebo speciální víčkové implantáty.