Ceník služeb

Ceny výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění nebo poskytovaných na žádost pacienta

duvodProč pacient za některé výkony platí a za jiné ne?

Některé léčebné a vyšetřovací výkony, které poskytujeme, nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Většinou je to proto, že se jedná o novou vyšetřovací metodu nebo léčebný postup a tak dosud není zařazen v seznamu výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami. V tom případě je výkon hrazen pacientem. Váš dobrý zrak je však nedocenitelný ve srovnání s částkou, kterou zaplatíte! Některé níže uvedené ceny jsou pouze orientační.

komplikaceVáš dobrý zrak je nedocenitelný ve srovnání s částkou, kterou zaplatíte za vyšetření nebo léčebný výkon!

walletCeny výkonů

Ceny výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vyšetření Heidelberským retinálním tomografem (HRT) – cena za vyšetření jednoho oka 250,-
Vyšetření Optickou koherentní tomografií (OCT) – cena za vyšetření jednoho oka 250,-
iTrace vyšetření – cena za vyšetření jednoho oka  250,-
Operace z čistě kosmetických důvodů – malé veruky (bradavičky), papilomky, milia, cystičky – bez šití 400,-
Operace z čistě kosmetických důvodů – malé veruky (bradavičky), papilomky, milia, cystičky – se šitím (cena dle rozsahu výkonu) 1000,- až 2000,-
Aplikace kontaktních čoček (první aplikace včetně zkušebního páru) 700,-
Plastické operace na víčkách bez omezení jejich funkce a bez nebezpečí maligního zvratu:
Blefaroplastika horních víček
12 000,-

Blefaroplastika dolních víček

14 000,-
Refrakční operace – Cena refrakční operace je v závislosti na výsledku výběru metody řešící požadavky pacienta, předoperačního vyšetření a pohovoru s pacientem.
Vyšetření včetně refrakčního pohovoru  1000,-

Ceny výkonů poskytovaných na žádost pacienta

Vyšetření oftalmologem potřebné k žádosti o řidičský průkaz 200,-
Vyšetření na zbrojní pas, parašutismus, paragliding, bezmotorové létání apod. 300,-
Administrativní výkon vyžádaný pacientem nebo jinou fyzickou či právnickou osobou se souhlasem pacienta (zaměstnavatele apod.) a nesouvisející s léčebně preventivní péčí. 350,-
Vyplnění formulářů pro pojišťovny  200,-
Vstupní a výstupní prohlídka při práci na rizikovém pracovišti (hradí zaměstnavatel-úhradu lze řešit smlouvou se zaměstnavatelem či platbou vyšetřovaného, která mu je poté zaměstnavatelem refundována).  200,-
Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu (školy, sportovní činnost, řidičský průkaz, ZTP apod.).  200,-
Výpis z dokumentace na žádost nemocného a pro jeho osobní potřebu (nikoliv v souvislosti s převzetím do péče jiným lékařem či navazující péčí).  200,-
Vyšetření na žádost fyzické osoby nesouvisející s léčebně preventivní péčí.  200,-
Analýza a posouzení zdravotnické dokumentace z jiných zdravotnických zařízení prováděné na žádost zákonného zástupce či příbuzných (a se souhlasem pacienta či zákonného zástupce).  300,-