Operace katarakty (šedý zákal)

Principem operace katarakty je co nejšetrnější odstranění zkalené čočky a její náhrada umělou čirou čočkou. V případě zájmu a po předchozím vyšetření je možná náhrada zkalené čočky (katarakty) čočkou multifokální.

pouceni

Poučení pacienta indikovaného k operaci katarakty

Před operaci katarakty (šedého zákalu) budete ošetřujícím lékařem podrobně informován/a o tom, proč se výkon bude provádět, o povaze a způsobu jeho provedení, o možných komplikacích a následcích a dále o postupu léčby.

duvod

Důvod operace

Katarakta je definována jako zákal v čočce způsobující poruchu zrakových funkcí. Může být klasifikována podle vývoje, etiologie, stupně zkalení nebo umístění zákalu v čočce. Podle etiologie dělíme kataraktu na prostou (senilní), komplikovanou, traumatickou a kataraktu juvenilní či vrozenou. Jako senilní katarakta je označováno snížení průhlednosti oční čočky, ke které dochází po 60. roce života. Vzniká s přirozenými biochemickými pochody a není spojováno s jiným onemocněním.
Komplikovaná či traumatická katarakta vzniká jako změna biochemických pochodů v čočce vyvolaná jiným očním onemocněním, celkovým onemocněním nebo traumatem. Indikací k operaci jsou subjektivní potíže pacienta potvrzené očním lékařem při klinickém vyšetření.

lecba

Léčba

Řešení všech typů katarakt je výhradně chirurgické. Principem operace je co nejšetrnější odstranění zkalené čočky při zachování podstatné části jejího pouzdra a její náhrada umělou čirou čočkou. Operace se provádí z malého 2-3mm širokého řezu v rohovce, čočka se drtí a odsává ultrazvukovou sondou (tzv. fakoemulzifikací). Implantovaná umělá čočka zůstává v oku natrvalo.

Přečtěte si také o refrakční nitrooční operaci

Šedý zákal může být řešen také tzv. refrakční nitrooční operací, při které je implantována prémiová multifokální čočka.

sebou

S sebou si přineste:

 

  • Doporučení k hospitalizaci od Vašeho ošetřujícího lékaře + interní předoperační vyšetření
  • Čisté oblečení + domácí obuv
  • Tmavé brýle a brýle, které běžně nosíte
  • Občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny
  • Léky, které doma běžně užíváte, insulin + dostatečné množství jídla
  • Svačinu a pití
  • Doma před odjezdem posnídejte a vezměte si ranní dávku léků

po

Před operací

Na očním oddělení v Náchodě provádíme operační zákrok ambulantně. Oční kapky předepsané lékařem před operací katarakty si vyzvednete v lékárně a budete je kapat 1 den před nástupem k operaci 5x denně a ráno v den operace do oka, které bude operováno! V den zákroku se dostavíte v domluveném čase na recepci očního oddělení v Náchodě. Zde Vám sestra založí zdravotní dokumentaci a následně budete odvedeni na „ambulantní pokoj“, který je již napojen na operační sál. Převléknete se do sterilního empíru, své osobní věci si uzavřete do zamykatelných skříněk. Cennosti, větší finanční obnos nechte, prosím, doma, nemůžeme Vám za ně ručit! Poté budete usazeni do pohodlných křesel, sestra Vám bude kapat antibiotické oční kapky k dezinfekci spojivkového vaku, kapky na znecitlivění povrchu oka a kapky na rozšíření zornice. Počkáte na personál sálu, až Vás odvede přes filtr , kde se převléknete se do sterilního empíru, do operační místnosti. Od Vašeho příchodu na ambulanci až po vlastní začátek výkonu může uplynout 1-4 hodiny, proto s tímto časovým údajem počítejte a informujte v tomto smyslu i Váš doprovod!

Těsně před zákrokem se Vám představí Váš operatér . Budete-li mít ještě nějaké dotazy či pochybnosti, prodiskutujte je s Vaším operatérem právě v tuto chvíli. K optimálnímu průběhu operace je nutná Vaše naprostá spolupráce.

Operace intumescentní katarakty s barvením pouzdra metylenovou modří.

po

Po operaci

Budete převedeni se zalepeným operovaným okem zpět do „ambulantního pokoje“. Pokud se nebudete cítit dobře, můžete libovolně dlouhý čas strávit v pohodlných polohovacích křeslech. V opačném případě vyčkáte na předání záznamu operace od operatéra a už nic Vám nebude bránit odchodu z očního oddělení. Je vhodné mít zajištěn doprovod (odvoz).

Po návratu domů spíše polehávejte a odpočívejte. Sledovat televizi můžete. Pokud Vás operované oko bude bolet, vezměte si tabletu proti bolesti, kterou jste zvyklí užívat. Druhý den po operaci je nutná kontrola očního lékaře.

prubeh

Operační průběh

Po vstupu na operační sál si lehnete na operační stůl. Zaujměte pohodlnou polohu, v které vydržíte ležet bez problémů pod dobu operace, která trvá asi 15-20 minut. V případě jakéhokoliv nepohodlí upozorněte ošetřující personál a požádejte o úpravu lůžka, vypodložení hlavy, končetin, zad. Bude-li to možné, budeme se Vám snažit vyhovět. Poté Vám bude okolí oka očištěno dezinfekčním roztokem, proveden výplach spojivkového vaku dezinfekčním roztokem Betadinu 5 %, na obličej přiložena sterilní operační rouška a a oční víčka zajištěna rozvěračem, abyste při operaci nemrkali. Po zarouškování již zůstaňte v klidu ležet, nehýbejte rukama, pokud Vás něco svědí nebo tlačí, sdělte to chirurgovi. Po úpravě polohy operačního lůžka se na Vás rozsvítí ostré světlo operačního mikroskopu, které Vás zpočátku bude oslňovat, po chvíli tento nepříjemný vjem zmizí. V průběhu celého zákroku Vás bude operatér slovně provázet, snažte se být klidní a řídit se jeho pokyny. V průběhu operace uslyšíte různé zvuky a pokyny, to vše patří ke standardnímu průběhu operace a nemělo by to být zdrojem Vašich obav. Na závěr operace Vám oko zalepíme čtvercovým krytím. Pod obvazem nechte oko zavřené.

prubeh

Pooperační průběh

Podle doporučení očního lékaře kapejte pravidelně pooperační kapky. Alespoň 2 týdny se vyvarujte zvýšené fyzické námaze. Pooperační léčba trvá 4 týdny, rána je zhojena a stabilizována přibližně 1 měsíc po operaci. Konečný stav vidění lze očekávat za 6 – 8 týdnů. V případě potřeby brýlové korekce předepisujeme přibližně za 8 týdnů po operaci definitivní brýle do blízka či do dálky.

komplikace

Možné komplikace

Jako každý zákrok i tento má své možné komplikace. Vlivem operačních a pooperačních komplikací může dojít přibližně u 0,1% operovaných očí ke ztrátě zraku. Nejzávažnější komplikací je rozvoj hnisavého nitroočního zánětu v pooperačním období.
Vyšší riziko komplikací se vyskytuje u katarakt doprovázejících jiná oční onemocnění nebo u očí, které v minulosti utrpěly úraz. K možným operačním komplikacím patří natržení pouzdra původní čočky, krvácení do oka, uvolnění závěsného aparátu čočky či propadnutí čočkových hmot do sklivce. Pokud poměry v oku neumožní čočku vložit, lze ponechat oko bez čočky . Nitrooční čočku je možné vložit do oka později – provést tzv. sekundární implantaci. K nejčastějším pooperačním časným komplikacím patří částečné zhoršení průhlednosti rohovky (striata), zánět předního i zadního segmentu oka, přechodné zvýšení nitroočního tlaku (sekundární glaukom), větší zbytková pooperační refrakce. Subjektivně můžete zpozorovat větší pooperační hematom, slzení, pocit dráždění v oku. Při jakémkoliv pocitu zhoršení vidění, trvalejší bolesti či změně vzhledu oka, okamžitě vyhledejte očního lékaře!!

K přijetí se dostavte v určený den a hodinu.
Nemůžete-li se z vážných důvodů dostavit k přijetí v uvedeném termínu, informujte nás, prosím, s co největším předstihem na telefonním čísle 420 491 541 202.