Biologická léčba sítnice ve Visus!

Visus, s.r.o. se stal pracovištěm s centrovou léčbou a tak jsme od 17. srpna 2020 začali aplikovat biologickou léčbu, tzv. anti-VEGF terapii.  Biologická léčba pomocí nitrooční injekce anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) látek pomáhá například v léčbě vlhkých forem makulárních degenerací nebo diabetických makulárních edémů.

Injekční aplikace léčiva je vedena přes spojivku, skléru a periferní zónu řasnatého tělesa přímo do sklivce. Výhodou tohoto způsobu podání léčiva je vysoká cílenost léčby a její účinnost, kdy může zastavit, nebo alespoň výrazně zpomalit, postup onemocnění. Léčba je bezpečná a aplikace nitroočních injekcí nebolí!