prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

Publikace, ceny a vyznamenání

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO publikoval 435 publikací (77 v zahraničí) a 810 přednášek (150 v zahraničí).

Monografie

 • Oftalmologie pro rodinné lékaře (1994),
 • Moderní kataraktová chirurgie (1995),
 • Diabetická makroangiopatie a mikroangiopatie (2001),
 • Infekce oka (2003),
 • Trendy soudobé oftalmologie – svazek 2 (2005),
 • Trendy soudobé oftalmologie – svazek 3 (2006),
 • Oční lékařství – celostátní učebnice pro LF (2006,)
 • Trendy soudobé oftalmologie – svazek 4 (2007),
 • Kazuistiky z oftalmologie I -Jirásková, N., Rozsíval, P., (2007),
 • Trendy soudobé oftalmologie 5 (2008),
 • Glaukom – vybrané kapitoly – editor (2008),
 • Kazuistiky z oftalmologie II – Jirásková, N., Rozsíval, P. (2008),
 • Trendy soudobé oftalmologie 6, 7 (2010),
 • Kazuistiky z oftalmologie III – Jirásková, N., Rozsíval, P. (2010),
 • Trendy soudobé oftalmologie 8 (2013), 9 (2014).

Ceny a vyznamenání

 • 1998 – Medaile při příležitosti 650 výročí Karlovy univerzity
 • 2010 – Cena prof. Vanýska, nejvyšší vyznamenání ČSRKCH
 • 2010 – Čestné členství České oftalmologické společnosti
 • 2011 – Čestné členství Slovenské oftalmologické společnosti.

 

Hlavním profesním zájmem prof. MUDr. Pavla Rozsívala, CSc., FEBO je kataraktová a refrakční chirurgie. Pan profesor byl také vyškolen pro vitreoretinální chirurgii a byl jedním z těch, kteří uvedli nové IOL implantáty v České republice. Ve spolupráci se společností Coherent se pan profesor účastnil úprav softwaru pro excimerovou laserovou chirurgii a spolu se svými kolegy byl jedním z prvních kdo začal používat Multiscan systém. Pan profesor Rozsíval byl také jedním z prvních uživatelů tzv. wavefront technologií a prvním uživatelem excimerového laseru Amaris. Profesor Rozsíval je jeden z prvních chirurgů proškolených pro femtosekundový laser v operativě katarakty.

Prof. MUDr. Rozsíval Pavel, CSc., FEBO provedl více než 50 000 očních operací, šlo hlavně o operace katarakty, a více než 8 500 laserových operací.

Vzdělání:

 • MUDr. – 1974, Lékařská fakulta, Karlova univerzita, s vyznamenáním
 • Studium nukleární chemie, 3 semestry, ukončeno 1978, Česká technická univerzita
 • CSc – 1979, Téma: Nová metoda ke stanovení průtoku nitrooční tekutiny
 • Atestace II. stupně s výborným prospěchem – 1981
 • 1991 – udělen titul Docent oftalmologie
 • 1996 – udělen titul Profesor oftalmologie
 • 2006 – udělen titul FEBO

Kariéra:

1974 – 1979: postgraduální studium, Katedra očního lékařství, Karlova univerzita, Hradec Králové
1980 – 1984: vědecký asistent, Katedra očního lékařství, Karlova univerzita, Hradec Králové
1984 – 1986: primář očního oddělení, Teplice v Čechách
1986 – 1993: primář očního oddělení, Ústí nad Labem
1993 – 2015: přednosta Oční kliniky LF UK a FN v Hradci Králové
1993 – 2016: předseda oborové rady v oboru Oční lékařství,

 • doposud 11 úspěšně ukončených postgraduálních studií
 • t. č. školitel 5 postgraduálních studentů

1993 – 2016: předseda komise pro státní doktorské zkoušky a komise pro obhajoby disertač-ních prací v doktorském studijním programu všeobecné lékařství – obor Oční lékařství
1993 – 1998: člen VR ČLK
1998 – 2003: člen VR MZ ČR
2005 – 2015: předseda akreditační komise MZ pro oftalmologii a člen atestační komise
2005 – dosud: zástupce ČOS v ÚEMS a EBO, od roku 2010 víceprezident ÚEMS oftalmologie
2009 – dosud: člen Board of Directors Societas Ophthalmologica Europea

Účast na řešení grantů

 • Grant Grantové agentury České republiky GA ČR č. 308/96/0756
 • Výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. MSM 111 500001
 • Výzkumný záměr ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. MSM 111 500004
 • Výzkumný záměr MZO 00179906
 • FRVŠ č. 156/F3a/0

 

Členství, Instituce

 • Americká oftalmologická akademie
 • Americká společnost kataraktové a refrakční chirurgie
 • Newyorská akademie věd
 • European professors of Opthhalmology – člen od roku 2015 za Českou republiku
 • Mezinárodní klub nitroočních implantátů
 • Mezinárodní refrakční společnost americké oftalmologické akademie
 • Evropská společnost kataraktové a refrakční chirurgie
 • Evropská glaukomová společnost
 • Německy mluvící společnost pro implantaci nitroočních čoček
 • Česká oftalmologická společnost – prezident od roku 1997 do roku 2006, od r. 2006 do roku 2009 víceprezident, člen výboru od roku 1991 dosud
 • Česká společnost kataraktové a refrakční chirurgie
 • Česká glaukomová společnost
 • Člen redakční rady časopis Česká a slovenská oftalmologie, Ocular Surgery News, Europe edition

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO byl zařazen mezi vynikající osobnosti 20. století – Mezinárodní biografické centrum, Cambridge, Anglie, ocenění za vynikající přispění oftalmologické chirurgii vzdělání. Uváděn v Marquis – Kdo je kdo ve světě, 16., 17. , 26., 28., 31., 32. vydání. Vyznamenán americkým řádem za jedinečnost za zásluhy v oblasti oftalmologie, chirurgie a vzdělání udělený Americkým biografickým institutem. Uveden v Kdo je kdo v Americkém biografickém institutu a obdobných publikacích, včetně Oxford Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky.