prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

 

Publikacje, nagrody i wyróżnienia

Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO wydał 435 publikacji (w tym 77 za granicą) oraz  prezentował 810 wykładów (w tym 150 za granicą).

Monografie

 • Oftalmologia dla lekarzy rodzinnych (1994)
 • Nowoczesna chirurgia zaćmy (1995)
 • Makroangiopatia i mikroangiopatia diabetyczna (2001)
 • Infekcje oka (2003)
 • Trendy współczesnej oftalmologii – tom 2 (2005)
 • Trendy współczesnej oftalmologii – tom  3 (2006)
 • Okulistyka – podręcznik ogólnokrajowy dla Wydziału Medycyny (2006)
 • Trendy współczesnej oftalmologii – tom  4 (2007)
 • Kazuistyka z oftalmologii I – Jirásková, N., Rozsíval, P. (2007)
 • Trendy współczesnej oftalmologii – tom 5 (2008)
 • Jaskra – wybrane rozdziały – edytor (2008)
 • Kazuistyka z oftalmologii II – Jirásková, N., Rozsíval, P. (2008)
 • Trendy współczesnej okulistyki 6, 7 (2010)
 • Opisy przypadków okulistyki III – Jirásková, N., Rozsíval, P. (2010)
 • Trendy współczesnej oftalmologii – tom 8 (2013), 9 (2014).

Nagrody i wyróżnienia

 • 1998 r. – Medal z okazji rocznicy 650-lecia Uniwersytetu Karola
 • 2010 r. – Nagroda prof. Vanýska, najwyższe odznaczenie ČSRKCH
 • 2010 r. – Honorowe Członkostwo Czeskiego Towarzystwa Okulistycznego
 • 2011 – Honorowe Członkostwo Słowackiego Towarzystwa Okulistycznego

 

Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO zawodowo skupia się przede wszystkim na  chirurgii zaćmy i chirurgii refrakcyjnej. Pan profesor jest również wyszkolony w zakresie chirurgii witreoretinalnej i był jednym z tych, którzy wprowadzili nowy implant IOL w Republice Czeskiej. We współpracy z firmą Coherent uczestniczył w pracach na oprogramowaniu dla excimerowej chirurgii laserowej, razem ze swymi współpracownikami był jednym z pierwszych, którzy zaczęli używać systemu Multiscan. Pan profesor Rozsíval był również jednym z pierwszych użytkowników tzw. technologii wavefront i pierwszym użytkownikiem excimerowego laseru Amaris. Profesor Rozsíval jest jednym z pierwszych chirurgów wyszkolonych w zakresie pracy z femtosekundowym laserem w chirurgii zaćmy.

Prof. MUDr. Rozsíval Pavel, CSc., FEBO wykonał ponad 50.000 operacji oczu, przede wszystkim operacji zaćmy i ponad 8500 operacji laserowych.

Wykształcenie:

 • 1974 r. – Uzyskanie tytułu MUDr. – Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola, z wyróżnieniem
 • 1978 r. – Badanie chemii jądrowej, 3 semestry, Politechnika Czeska ČTU
 • 1979 r. – Uzyskanie tytułu CSc., Temat: Nowa metoda określania przepływu płynu wewntrygałkowego
 • 1981r. – Specjalizacja II. stopnia z doskonałymi wynikami
 • 1991 r. – Uzyskanie tytułu Docenta oftalmologii
 • 1996r. – Uzyskanie tytułu Profesora
 • oftalmologii
 • 2006 r. – Uzyskanie tytułu FEBO

 

Kariera:

1974 – 1979 r. – Podyplomowe studia, Wydział Okulistyki Uniwersytetu Karola w mieście Hradec Králové
1980 – 1984 r. – Asystent naukowy, Wydział Okulistyki Uniwersytetu Karola w mieście Hradec Králové
1984 – 1986 r. –  Kierownik Oddziału Okulistycznego, Teplice
1986 – 1993 r. – Kierownik Oddziału OkulistycznegoÚstí nad Labem
1993 – 2015 r. – Kierownik Oddziału Okulistycznego Kliniki Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w mieście Hradec Králové
1993 – 2015 r. – Dyrektor Kliniki Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w mieście Hradec Králové

1993 – 2016 r.: Przewodniczący Rady Branżowej w dziedzinie okulistyki.

 • dotychczas 11 ukończonych  studiów podyplomowych
 • w chwili obecnej opiekun 5 studentów podyplomowych

1993 – 2016 r. – Przewodniczący komisji ds. państwowych egzaminów doktorskich i komisji obrony pracy doktorskiej w programie studiów doktoranckich w zakresie medycyny ogólnej – dziedzinie okulistyki
1993 – 1998 r.- Członek  rady naukowej 1998    Czeskiej Izby Lekarskiej

1998 – 2003 r. – Członek rady naukowej Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej

2005 – 2015 r. – Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Zdrowia w zakresie oftalmologii i członek Komisji ds. Specjalziacji
2005 r. – Do chwili obecnej: przedstawiciel ČOS w ÚEMS i EBO, od 2010 r. wiceprezes UEMS oftalmologii
2009 – Do chwili obecnej: członek Board of Directors Societas Ophthalmologica Europea

Udział w projektach grantowych

 • Grant Agencja ds. Grantów Republiki Czeskiej, GA RCz nr 308/96/0756
 • Plan badawczy Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu nr MSM 111 500001
 • Plan badawczy Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu nr MSM 111 500004
 • Intencją Badania MZO 00179906
 • FRVŠ Nr. 156 / F3a / 0

Członkostwo, instytucje

 • Amerykańska Akademia Oftalmologiczna
 • Amerykańskie Towarzystwo Katarakty i Chirurgii Refrakcyjnej
 • Nowojorska Akademia Nauk
 • European professors of Opthhalmology – od 2015 roku przedstawiciel  Republiki Czeskiej
 • Międzynarodowy Klub Implantów Wewnątrzgałkowych
 • Międzynarodowe Towarzystwo Refrakcji Amerykańskiej Akademii Oftalmologicznej
 • Europejskie Towarzystwo Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej
 • Europejskie Towarzystwo Jaskry
 • Niemieckojęzyczne Towarzystwo Wszczepiania Soczewek Wewnątrzgałkowych
 • Czeskie Towarzystwo Oftalmologiczne – prezes od roku 1997 do 2006 r, od  roku 2006 do 2009 roku wiceprezes, członek komitetu od 1991 roku do dnia dzisiejszego
 • Czeskie Towarzystwo Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej
 • Czeskie Towarzystwo Jaskry
 • Członek redakcji  czasopisma Czeska i Słowacka Oftalmologia, Ocular Surgery News, Europe edition

Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO znalazł się w gronie wybitnych osobistości 20 wieku – Międzynarodowe Centrum Biograficzne, Cambridge, Anglia, otrzymując nagrodę za wybitny wkład do okulistycznej edukacji chirurgicznej. Prezentowany  w Marquis – Kto jest kim w świecie, 16, 17, 26, 28, 31, 32. edycja. Odznaczony amerykańskim orderem za wyjątkowe zasługi w dziedzinie oftalmplogii, chirurgii i edukacji przyznany przez Amerykański Instytut Biograficzny.  Przedstawiany w Kto jest kim w Amerykańskim Instytucie Biograficznym  i podobnych publikacjach, w tym osobistości Czech i Słowacji w Encyklopedii Oxford.