MUDr. Radka Vachková

Vzdělání

  • 2011 – ukončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové
  • 2011 – zahájeno specializační vzdělávání v oboru oftalmologie
  • 2015 – půlroční odborná stáž na Oční klinice FNHK

Zaměstnání

  •  od r. 2011 do současnosti – VISUS, spol. s.r.o.

Členství v odborných organizacích

  • Česká lékařská komora
  • Česká oftalmologická společnost ČLS JEP