MUDr. Radka Vachková

Wykształcenie

  • 2011 r. – Ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w mieście Hradec Králové
  • 2011 r. – Rozpoczęcie kształcenia specjalistycznego w dziedzinie  oftalmologii
  • 2015 r. – Półroczny staż zawodowy w Klinice Okulistycznej FNHK

Zatrudnienie

  •  Od r. 2011 do chwili obecnej – VISUS, spol. s.r.o.

Członkostwo w organizacjach zawodowych

  • Czeska Izba Lekarska
  • Czeskie Towarzystwo Okulistyczne ČLS JEP