MUDr. Pavlína Věříšová

Vzdělání

  • 1989 – ukončení studia na LF UK Hradec Králové

Odborné vzdělání a kvalifikace

  • 1996 – Atestace I. stupně
  • 2002 – Atestace II. stupně
  • 2010 – Specializovaná způsobilost k vyšetřování senzorických a motorických složek binokulárního vidění

Zaměstnání

  • 1989 – 1994 – OÚNZ Hradec Králové
  • 1994 – dosud – VISUS, spol. s r.o.

Specializuji se na problematiku dětské oftalmologie

Členství v odborných organizacích

  • Česká lékařská společnost JEP
  • Česká oftalmologická společnost JEP