MUDr. Pavlína Věříšová

Wykształcenie

  • 1989 r. – Ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Karola w mieście Hradec Králové

Wykształcenie zawodowe i  kwalifikacje

  • 1996 r. – Specjalizacja I. stopnia
  • 2002 r. – Specjalizacja II. stopnia
  • 2010 r. – Specjalizacja w zakresie badania czuciowych i ruchowych aspektów widzenia obuocznego

Zatrudnienie

  • 1989 – 1994 r. – OÚNZ Hradec Králové
  • 1994 r. – Do chwili obecnej – Visus, spol. s.r.o.

Specjalizuje się w dziedzinie okulistyki dziecięcej.

Członkostwo w organizacjach zawodowych

  • Czeskie Towarzystwo Medyczne JEP
  • Czeskie Towarzystwo Okulistyczne JEP