MUDr. Alena Feuermannová, PhD.  

 

MUDr. Alena Feuermannová, PhD. je oční lékařka s dlouholetou praxí.
V letech 1992 – 2015 pracovala na Oční klinice v Hradci Králové, od roku 1999 ve funkci zástupce přednosty kliniky.
Od roku 1999 zároveň pracovala jako odborná asistentka na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Specializovala se na laserové refrakční operace a léčbu nitroočních zánětů.
Je držitelkou licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru oftalmologie a licence pro výkon samostatné praxe.
Je členkou České lékařské komory, ČLS JEP a České oftalmologické společnosti.

Vzdělání

  • ukončení studia na Lékařské fakultě UK v Praze v roce 1984
  • I. atestace – 1994
  • II. atestace – 1998
  • Postgraduální vzdělání – 2008

Zaměstnání

  • 1992 – 2015 Oční klinika FN Hradec Králové
  • 1999 – 2015 Lékařská fakulta UK Hradec Králové
  • od roku 2016 do současnosti – oční odd. Visus spol s r.o.