MUDr. Alena Feuermannová, PhD.

 

MUDr. Alena Feuermannová PhD. jest okulista z dużym doświadczeniem.
W latach 1992 – 2015 pracowała w klinice okulistycznej w Hradcu Kralove od 1999 roku jako zastępca dyrektora kliniki.
Od 1999 roku pracowała jako asystent ekspert na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Hradec Kralove.
Specjalizowała się w laserowej chirurgii refrakcyjnej oraz leczeniu zapalenia wewnątrzgałkowego.
Posiada uprawnienia do wykonywania funkcji lekarza kierującego i kierownika oddziału w dziedzinie okulistyki. Posiada licencję do wykonywania samodzielnej praktyki lekarskiej.
Jest członkiem Czeskiej Izby Lekarskiej, ČLS JEP i Czeskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Wykształcenie

  • Ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze w 1984 roku
  • I. specjalizacja – 1994 r.
  • II. specjalizacja – 1998 r.
  • Kształcenie podyplomowe – 2008 r.

Zatrudnienie

  • 1992 – 2015 r. Oddział Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego w mieście Hradec Králové
  • 1999 – 2015 r. Wydział Lekarski, Uniwersytet Karola w mieście Hradec Králové
  • Od 2016 r. do chwili obecnej – oddział okulistyczny Visus spol. s.r.o.