doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D.

V roce 1998 promoval na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1998 pracuje na Oční klinice FN v Hradci Králové. V roce 2007 úspěšně ukončil postgraduální studium na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2008 pracuje na očním odd. VISUS spol. s r.o. v Náchodě a od roku 2015 také v Hradci Králové Od roku 2008 pracoval jako odborný asistent na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2014 ukončil habilitační řízení v oboru Oční lékařství a po obhajobě habilitační práce na Univerzitě Karlově mu byl udělen titul docent. V roce 2013 se stal členem oborové rady a školitelem doktorského studijního programu na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze v oboru Oční lékařství.

Je členem České oftalmologické společnosti ČLS JEP, České vitreoretinální společnosti a American Academy of Ophthalmology. Je členem posudkové komise MPSV.

Specializuje se na problematiku vitreoretinálních onemocnění, především na diagnostiku a léčbu věkem podmíněné makulární degenerace, diabetické retinopatie a dalších onemocnění sítnice a cévnatky.