prim. doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D., kierownik oddziału

 

W 1998 roku ukończył studia na Wydziale Medycyny w mieście Hradec Králové, Uniwersytetu Karola w Pradze. Od 1998 roku pracował w Klinice Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Hradcu Králové. W 2007 roku ukończył pomyślnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Karola w Pradze. Od 2008 roku pracuje na Oddziale Okulistyki Visus spol. s.r.o. w Náchodzie, a od 2015 w Hradcu Králové. Od 2008 roku pracował jako wykładowca na Wydziale Medycyny w Hradcu Králové Uniwersytetu Karola w Pradze. W 2014 roku skończył habilitację w dziedzinie okulistyki i po obronie pracy habilitacyjnej na Uniwersytecie Karola uzyskał tytuł docenta. W 2013 roku został członkiem Rady Zawodowej i opiekunem studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny w Hradcu Králové Uniwersytetu Karola w Pradze w dziedzinie okulistyki.

Jest członkiem Czeskiego Towarzystwa Okulistycznego ČLS JEP, Czeskiego Towarzystwa Witreoretinalnego i Amerykańskiej Akademii Okulistycznej. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej MPSV.

Specjalizuje się w problematyce chorób witreoretynalnych, szczególnie w diagnostyce i leczeniu pacjentów ze związanym z wiekiem zwyrodnieniem plamki żółtej, retinopatią cukrzycową i innymi schorzeniami siatkówki i naczyniówki.