MUDr. Kateřina Nouzovská

MUDr. Kateřina Nouzovská oftalmolog v předatestační přípravě

 

  • Ukončení studia oboru všeobecného lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v r. 2007.
  • Nástup na oční oddělení Visus Police nad Metují a zařazení do oboru oftalmologie v r. 2007.
  • Členka České lékařské komory a České oftalmologické společnosti.
  • Předatestační půlroční odborná stáž na Oční klinice FN HK v r. 2016.
  • Zaměření na dětskou oftalmologii a periokulární plastiky.