MUDr. Libor Hejsek, PhD., FEBO

Vzdělání

  • 2014 EBO exam – The European Board of Ophthalmology Diploma
  • 2012 Postgraduální studium, titul Ph.D.
  • 2007 Atestace v oboru Oftalmologie
  • 2005 Atestace v oboru Oftalmologie I. stupně
  • 2002 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

 

Pracovní pozice

V letech 2002 až 2011 pracoval na Oční klinice 1.LF UK a ÚVN jako odborný asistent se zaměřením na vitreoretinální problematiku.
Od roku 2011 doposud je lektorem LFUK na Oční klinice FN Hradec Králové, pracuje jako vitreoretinální konzultant a oční mikrochirurg. Současně pracuje pro společnost VISUS.

Účastnil se množství mezinárodních studií s problematikou věkem podmíněné degenerace sítnice a diabetické retinopatie a jejich léčby.
Je členem České Oftalmologické společnosti a pracuje ve výboru České vitreoretinální společnosti.

Pravidelně přednáší v ĆR i v zahraničí.

Publikoval více než 30 prací v našich i zahraničních časopisech.

Je autorem jedné monografie a spoluautorem dalších pěti.