Entropium víčka

Entropium víčka

Atypické postavení víček vůči povrchu oka, kdy se stáčí okraj víčka dovnitř směrem k oku včetně řas, které povrch postiženého oka dráždí. Příčinou bývá ztráta integrity stahovačů dolního víčka a snížení elasticity ligament.

Příznaky

Rohovka a spojivka jsou díky tomuto atypickému postavení víček trvale drážděny, může docházet k erozím rohovkového epitelu a někdy i k druhotné infekci. Dominujícími počátečními příznaky tohoto onemocnění jsou pocit cizího tělesa v oku, výrazné slzení a spojivková injekce. Pokud se pacient neléčí, dochází až k vaskularizaci rohovky, jejímu ztenčení a v extrémních případech vzniká vřed rohovky.

Příčiny a léčba

Existuje forma vrozená a získaná (příčinou může být popálení povrchu oka a spojivky, polepátní, úrazy, pemfigus (onemocnění pojivové tkáně)

Léčba je pouze chirurgická. O chirurgickém řešení rozhoduje stav dráždění povrchu oka.