prim. MUDr. Karel Havlíček, MBA, kierownik oddziału

 

Kierownik oddziału prim. MUDr. Karel Havlíček, MBA jest okulistą z 32-letnim doświadczeniem,  specjalizuje się w chirurgii plastycznej w obszarze twarzowej.

Od 1995 r. posiada licencję do wykonywania samodzielnej praktyki lekarskiej w dziedzinie okulistyki, a od 1996 roku licencję do zajmowania funkcji kierownika oddziału w placówce medycznej. MUDr. Havlíček jest członkiem Czeskiej Izby Lekarskiej, ČLS JEP, Czeskiego Towarzystwa Okulistycznego, Czeskiego Towarzystwa Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej oraz Europejskiego Towarzystwa Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej.

Wykształcenie

  • 1984 r. – Ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola
  • 1987 r. – I. specjalizacja w dziedzinie okulistyki
  • 1991 r. – II. specjalizacja w dziedzinie okulistyki
  • 2009 r. – Ukończenie studiów MBA

Zatrudnienie:

  • 1984-1992 r. – Klinika Okulistyczna w mieście Szpitala Uniwersyteckiego w mieście Hradec Králové na stanowisku asystenta eksperta i drugiego lekarza
  • 1993 r. – Do chwili obecnej VISUS, spol s r.o.