MUDr. Martin Váša, Ph.D.

zastępca kierownika oddziału,  dyrektor zarządzający

MUDr. Martin Váša, Ph.D. jest okulistą z ponad 25-letnim doświadczeniem, który przeprowadził ponad 10.000 operacji okulistycznych. Specjalizuje się w chirurgii zaćmy i refrakcji, w diagnostyce i leczeniu jaskry, w tym w chirurgii jaskry. Uczestniczy w szkoleniu zawodowym młodych lekarzy.

Kształcenie zawodowe i kwalifikacje

  • 1991 r. ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w mieście Hradec Králové
  • 1994 r. – Specjalizacja I. stopnia
  • 1998 r. – Specjalizacja II. stopnia
  • 1998 r. – Licencja do prowadzenia samodzielnej praktyki lekarskiej
  • 1999r. – Licencja do zajmowania stanowiska kierownika oddziału
  • 1994 -1998 r. – Kształcenie podyplomowe – Klinika okulistyczna Szpitala Uniwersyteckiego na temat : Modulacja gojenia się ran podczas filtrowania operacji związanych z zapaleniem gałki ocznej.
  • 1998 r. – Obrona pracy doktorskiej
  • Staż: Klinika Okulistyczna w Bazylei  (Szwajcaria)- prof . Flammer – 7/1999

Zatrudnienie

  • 1991 – 1994 r. – Klinika Okulistyczna Szpitala Uniwersyteckiego w mieście Hradec Králové
  • 1994 r. do chwili obecnej – VISUS, spol. s r. o

 

Członkostwo w organizacjach zawodowych: członek Czeskiej Izby Lekarskiej JEP, Czeskiego Towarzystwa Okulistycznego JEP, Czeskiego Towarzystwa Jaskry i Europejskiego Towarzystwa Katarakty i Refrakcji (ESCRS).