MUDr. Alena Lochmanová

 

MUDr. Alena Lochmanová jest okulistką przygotowującą się do certyfikacji od 2012 roku. Koncentruje się na problematyce chorób siatkówki. Jest członkiem Czeskiej Izby Lekarskiej, Czeskiego Towarzystwa Lekarskiego JEP i Czeskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Wykształcenie

  • 2012 r. – Ukończenie studiów na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu
  • 2012 r. – Rozpoczęcie podyplomowego specjalistycznego kształcenia w dziedzinie okulistyki
  • 2015 – 2016 r. – Sześciomiesięczny staż w Klinice Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w mieście Hradec Králové

Zatrudnienie

  • Od roku 2012 do chwili obecnej – Oddział Okulistyki Visus spol. s r. o.