MUDr. Jitka Kalinová

Wykształcenie

  • 1996 r. – Ukończenie studiów na II. Wydziale Medycyny Uniwersytetu Karola w Pradze

Kształcenie zawodowe i kwalifikacje

  • 2001 r. – Certyfikacja w dziedzinie oftalmologii
  • 2004 r. – Licencja Czeskiej Izby Lekarskiej
  • 2006 r. – Licencja wydana przez Ministerstwo Zdrowia do prowadzenia samodzielnej praktyki w dziedzinie okulistyki

Zatrudnienie

  • 1996 r. – Do chwili obecnej VISUS (ambulatorium Hradec Králové, operacje – sala Náchod)

Członkostwo

  • Czeskie Towarzystwo Okulistyczne  Czeskie Towarzystwo Medzcyne J.E.P.
  • Czeskie Towarzystwo Katarakty i chirurgii refrakcyjnej
  • Czeskie Towarzystwo Jaskry
  • Czeskie Towarzystwo Kontaktologiczne

Specjalizuje się w chirurgii zaćmy i chirurgii plastycznej w obszarze powiek.
W opiece ambulatoryjnej skupia się na zapobieganiu i systematycznym monitorowaniu pacjentów z jaskrą (badanie HRT), aplikacji soczewek kontaktowych i opiece nad pacjentami je stosującymi.