Potvrzení o cestě k lékaři v době omezení pohybu

Upozorňujeme naše klienty, že v době omezení pohybu nebudeme vystavovat a rozesílat potvrzení o návštěvě našeho zdravotnického zařízení.

Cestujete-li do našich ambulancí v rámci okresu, potvrzení nepotřebujete.

Pro potřeby cesty k nám z jiného okresu stačí vyplnit a podepsat čestné prohlášení.  Cesta k lékaři patří mezi povolené výjimky. 

Na čestném prohlášení uveďte místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení můžete využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. 

Vzor formuláře čestného prohlášení najdete zde  nebo na stránkách ministerstva vnitra