MUDr. Jitka Kalinová

Vedoucí lékař ambulancí

Vzdělání

  • 1996 ukončení studia na 2.lékařské fakultě UK Praha

Odborné vzdělání a kvalifikace

  • 2001 atestace v oboru oftalmologie
  • 2004 licence České lékařské komory
  • 2006 specializovaná způsobilost vydaná MZ pro samostatnou činnost v oboru oftalmologie

Zaměstnání

  • 1996 – dosud společnost VISUS (ambulance Hradec Králové, operace- sál Náchod)

Členství

  • Česká oftalmologická společnost České lékařské společnosti J.E.P.
  • Česká společnost kataraktové a refrakční chirurgie
  • Česká glaukomová společnost
  • Česká kontaktologická společnost.

Specializuji se na kataraktovou chirurgii a plastické výkony v oblasti víček.
V ambulantní péči se zaměřuji na prevenci a dispenzarizaci glaukomových pacientů/ (HRT vyšetření), aplikaci a péči o pacienty s kontaktními čočkami.